kask kask

JAK KORZYSTAĆ Z SYSTEMU ISAP


Wiele osób pyta o nazewnictwo aktów prawnych w systemie ISAP oraz co ściągać by mieć aktualne wersje plików. Poniżej wyjaśniam więc terminy opisów plików możliwych do pobrania:


"TEKST AKTU" - opracowany w kancelarii Sejmu w trakcie procesu legislacyjnego, jako jego wynik (opis z ISAP)

"TEKST OGŁOSZONY" - jest to tekst uchwalony w pierwotnej formie przez sejm, i ukazał się w Dzienniku Ustaw. Obowiązuje od dnia ogłoszenia lub daty określonej w ustawie

"TEKST UJEDNOLICONY" - jest to tekst ustawy z wniesionymi zmianami i poprawkami. Zatem usunięto w nim na dzień wydania przepisy uchylone, zastępując je przepisami uchwalonymi. Jest to forma nieoficjalna. Jest on tworzony na potrzeby danego podmiotu (jednostki samorządu terytorialnego, internetowych serwisów prawniczych, np. ISAP). Reasumując tekst ujednolicony nie jest źródłem prawa, ale można przyjąć ze zmiany treści zostały wniesione rzetelnie, zgodnie z publikacjami zmian w Dzienniku Ustaw.
W skrócie: tekst ustawy z poprawkami głoszony w sposób nieoficjalny

"TEKST JEDNOLITY" - - jest to tekst ustawy z wniesionymi zmianami i poprawkami. Może on obejmować zmiany od chwili ogłoszenia lub od poprzedniego tekstu jednolitego. Jest ogłaszany przez Marszałka Sejmu lub Ministrów (dla rozporządzeń). Publikowany następnie w Dzienniku Ustaw. Powstaje zatem gdy akt prawny był wielokrotnie zmieniany i jest potrzeba ułatwienia posługiwania się tekstem aktu. Jest źródłem prawa, jak tekst ogłoszony. Od 01.01.2016 Marszałek Sejmu ogłasza tekst jednolity ustawy nie rzadziej niż raz na rok, jeżeli była nowelizowana.
W skrócie: tekst ustawy z poprawkami głoszony w sposób oficjalny (urzędowy)

Warto też wejść i podejrzeć spis -Akty zmieniające- gdzie masz podgląd w ostatnie akty które zmieniły treść podmiotowej ustawy której szukasz. Przydatne jeżeli chcesz zobaczyć czego dotyczyły ostatnie zmiany i jednocześnie zabezpieczyć przed serią pytań dotyczących świeżych zmian.


Ściągnąłeś cały ISAP na dyskietkę? To siadaj do testów, czytaj ustawy albo sprawdź co robić dalej.

Post "Jak korzystać z systemu ISAP" pojawił się po raz pierwszy w haustechnik.pl.
Umieszczono: 2016.05.09 Zredagowano: -

enerpro © 2016