kask kask

EGZAMIN PISEMNY NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE - WRAŻENIA Z EGZAMINU
ŁÓDZKA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA (ZAKTUALIZOWANE NA SESJĘ: WIOSNA 2018)Specjalność: Kb
Zakres: PW
Sesja: JESIEŃ 2017

Przebieg egzaminu pisemnego w Izbie: W wejściu były listy osób przypisanych do poszczególnych sal i schemat obrazujący, kto gdzie siedzi. W sali na stolikach były nazwiska, zgodnie ze schematem. Przed zajęciem miejsca trzeba było okazać dowód osobisty, podpisać listę i oddać ankietę, która była wysłana razem z zawiadomieniem. Po przemowie przewodniczącego zostały rozdane koperty z testami. Można je było otworzyć o 10 kiedy w całym kraju rozpoczynał się egzamin Nauka tylko z testów może nie być wystarczająca. Warto przeczytać najważniejsze akty, zdarzają się całkiem nowe pytania
Było dużo pytań z aktów prawnych: BHPNiesety nie jest tego dużo, dlatego dodaj proszę po egzaminie swoją recencję, wypełniając jeden z formularzy w zakładce: INFORMACJE ZWROTNE -> INFO PO PISEMNYMJeżeli wiadomości te okazały się dla Ciebie ciekawe, podziel się nimi proszę udostępniając stronę na FB, by dotrzeć do pozostałych zdających.


Pozdrawiam
Tomasz Czapiewski
www.haustechnik.pl
www.haustechnik.sklep.pl
www.facebook.com/uprawnienia.haustechnik/


Post "EGZAMIN PISEMNY NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE - WRAZENIA Z EGZAMINU - ŁÓDZKA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA" pojawił się po raz pierwszy w haustechnik.pl.
Umieszczono: 2018.04.23 Zredagowano: -

enerpro © 2016