kask kask

EGZAMIN PISEMNY NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE - WRAŻENIA Z EGZAMINU
LUBELSKA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA (ZAKTUALIZOWANE NA SESJĘ: WIOSNA 2018)Specjalność: IM
Zakres: PW
Sesja: JESIEŃ 2017

Przebieg egzaminu pisemnego w mojej Izbie: Egzamin pisemny w hotelu, dosyć tłoczno na korytarzu. ok 40 min przed egzaminem rozpoczęto wydawanie pytań w opieczętowanych kopertach. Po wylosowaniu miejsca na sali należało je zająć i czekać do rozpoczęcia egzaminu. Sam egzamin przeprowadzany w przyjaznych warunkach, usadzano po dwie osoby w ławce, w dyskretny sposób można było się komunikować między sobą. Dla zdających - proszę zabrać długopis i ołówek (w celu zaznaczenia niepewnych pytań do których się wraca ponownie, jakiekolwiek skreślenia nie wchodzą w grę, odpowiedź uznaje się za błędną). Zachęcam do rzetelnego przerobienia pytań z KPA, które pojawiły się w dużej części.
Było dużo pytań z aktów prawnych: Na 90 pytań testowych, ok 70 było powtórzonych z testów przygotowujących do nauki, pozostałe były nowe, lub nawiązujące do pytań przygotowujących.Specjalność: IS
Zakres: P
Sesja: JESIEŃ 2017

Przebieg egzaminu pisemnego w Izbie: Wyczytują nazwiskami, osoba wchodzi, losuje nr miejsca, a następnie losuje zestaw
Było dużo pytań z aktów prawnych: dużo pytań z gazu, wentylacji i ochrony ppoż.Specjalność: IS
Zakres: P
Sesja: JESIEŃ 2017

Przebieg egzaminu pisemnego w Izbie: Rozsadzano specjalnościami, w rzędach, miedzy rzędami był pusty rząd. średnio można było się komunikować bo komisja chodziła.
Opinia o szkoleniu w Izbie: szkolenie przydatne, szczególnie z prawa budowlanego
Było dużo pytań z aktów prawnych: z gazu, kilka pytań z ppoż,Specjalność: IE
Zakres: P
Sesja: JESIEŃ 2017

Przebieg egzaminu pisemnego w Izbie: Wchodzi się z dowodem osobistym w ręce, oddaje się komisji telefon komórkowy, torebkę czy co kto tam ma przy sobie. Komisja daje długopis i butelkę wody do ręki, następnie każdą osobę sadza się w przygotowanym miejscu. Jak wszyscy już siedzą komisja otwiera koperty, rozdaje testy. Komunikować się nie ma możliwości, obok siedzi osoba z zupełnie innej specjalności. Przy oddawaniu testu, przewodniczący zapisuje ile było skreśleń na teście i ile pustych odpowiedzi. Na wyniki czeka się około 2-3 godzin, pewnie jest to też zależne od ilości osób zdających. Pierwsze egzaminy ustne są tego samego dnia. Z dobrych rad: 1. Nie stresować się, jak się przeczytało te wszystkie rozporządzania to się zda za pierwszym razem. 2. Na trudne pytania odpowiada się metodą selekcji: wyklucza się najmniej prawdopodobne odpowiedzi. 3. Czytać dokładnie i spokojne pytania i odpowiedzi.
Opinia o szkoleniu w Izbie: Nie brałam udziału w szkoleniu, zdałam za pierwszym razem i pisemny i ustny. Osoby które brały udział były zadowolone. Myślę, że szkolenie jest dla osób, które nie potrafią same się zmobilizować do nauki w domu lub nie mają możliwości nauki w domu. Na zdawalność udział w szkoleniu nie ma wpływu.
Było dużo pytań z aktów prawnych: Stosunkowa duża ilość pytań z prawa energetycznego i rozporządzeń kolejowych, wiadomo z prawa budowlanego. Trafiło się pytanie z zamówień publicznych, kodeksu cywilnego.Specjalność: IE
Zakres: P
Sesja: JESIEŃ 2017

Przebieg egzaminu pisemnego w Izbie: Przy wpuszczaniu na salę, zapraszają czytając osoby z listy. Po zweryfikowaniu tożsamości (dowód osobisty) podpisuje się listę i losuje zaklejoną kopertę z testem oraz losuje się nr stolika. Nr wylosowanego stolika nie jest nigdzie odnotowywany, czyli teoretycznie można się z kimś zamienić :), żeby siedzieć bliżej "swoich". Koperty otwiera się równocześnie, za zgodą i na znak przewodniczącego komisji.
Było dużo pytań z aktów prawnych: pojawiły się pytania z warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budowle metra (2 pytania) i jedno z ustawy prawo geologiczne i górnicze.Specjalność: KB
Zakres: W
Sesja: JESIEŃ 2017

Przebieg egzaminu pisemnego w Izbie: Wpuszczali z listy, każdy losował numerek z miejscem. U mnie na sali siedziało się w podwójnych ławkach także, jeśli osoba obok pisała tą samą specjalność to nie było problemu.
Było dużo pytań z aktów prawnych: Pytania były tylko z prawa, warunków, bhp i Kpa i innych tego typu aktów. Żadnych pytań z kolei, dróg i tego typu rzeczy.Specjalność: IKI
Zakres: W
Sesja: JESIEŃ 2017

Przebieg egzaminu pisemnego w Izbie: Praca samodzielna, siedziałem na pierwszym miejscu od stołu egzaminacyjnego
Było dużo pytań z aktów prawnych: Kilka pytań z ochrony zabytków np. w jakim terminie należy powiadomić Konserwatora Zabytków w przypadku odkopania zabytku lub podejrzenia, że odkopany przedmiot jest zabytkiem podczas wykonywania robót budowlanych. odp. prawidłowa - w ciągu 5 dni.Dodaj proszę po egzaminie swoją recencję, wypełniając jeden z formularzy w zakładce: INFORMACJE ZWROTNE -> INFO PO PISEMNYMJeżeli wiadomości te okazały się dla Ciebie ciekawe, podziel się nimi proszę udostępniając stronę na FB, by dotrzeć do pozostałych zdających.


Pozdrawiam
Tomasz Czapiewski
www.haustechnik.pl
www.haustechnik.sklep.pl
www.facebook.com/uprawnienia.haustechnik/


Post "EGZAMIN PISEMNY NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE - WRAZENIA Z EGZAMINU - LUBELSKA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA" pojawił się po raz pierwszy w haustechnik.pl.
Umieszczono: 2018.04.23 Zredagowano: -

enerpro © 2016