kask kask

EGZAMIN PISEMNY NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE - WRAŻENIA Z EGZAMINU
LUBELSKA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWASpecjalność: Kb
Zakres: PW
Sesja: JESIEŃ 2018

Przebieg egzaminu pisemnego: Na godzinę przed egzaminem rozpoczęło się wpuszczanie uczestników na salę. Przy wejściu losowało się numerek ławki, w ławkach siedziały po dwie osoby. Najważniejsza rzecz, NIE MOŻNA PRZEKREŚLAĆ OZNACZONEJ ODPOWIEDZI, POPRAWIAĆ ITP. PONIEWAŻ ODPOWIEDŹ TAKA UZNANA BĘDZIE ZA NIEWAŻNĄ.
Jak i z czego uczyłem się na pisemny: Uczyłem się z wykorzystaniem urlopu, rozpoczynając dwa tyg. przed egzaminem. Czytałem przede wszystkim najważniejsze akty czyli Prawo Budowlane, warunki techniczne, BHP, KPA. Jak zostało trochę czasu to czytałem inne akty czyli wyroby budowlane, ustawa o samorządach zawodowych, ochrona zabytków itp. Wiedzę utrwalałem za pomocą testów. Korzystałem z dwóch źródeł testów haustechnika i innej płatnej platformy.
Specjalność: IM
Zakres: PW
Sesja: JESIEŃ 2017

Przebieg egzaminu pisemnego w mojej Izbie: Egzamin pisemny w hotelu, dosyć tłoczno na korytarzu. ok 40 min przed egzaminem rozpoczęto wydawanie pytań w opieczętowanych kopertach. Po wylosowaniu miejsca na sali należało je zająć i czekać do rozpoczęcia egzaminu. Sam egzamin przeprowadzany w przyjaznych warunkach, usadzano po dwie osoby w ławce, w dyskretny sposób można było się komunikować między sobą. Dla zdających - proszę zabrać długopis i ołówek (w celu zaznaczenia niepewnych pytań do których się wraca ponownie, jakiekolwiek skreślenia nie wchodzą w grę, odpowiedź uznaje się za błędną). Zachęcam do rzetelnego przerobienia pytań z KPA, które pojawiły się w dużej części.
Było dużo pytań z aktów prawnych: Na 90 pytań testowych, ok 70 było powtórzonych z testów przygotowujących do nauki, pozostałe były nowe, lub nawiązujące do pytań przygotowujących.
Specjalność: IS
Zakres: P
Sesja: JESIEŃ 2017

Przebieg egzaminu pisemnego w Izbie: Wyczytują nazwiskami, osoba wchodzi, losuje nr miejsca, a następnie losuje zestaw
Było dużo pytań z aktów prawnych: dużo pytań z gazu, wentylacji i ochrony ppoż.
Specjalność: IS
Zakres: P
Sesja: JESIEŃ 2017

Przebieg egzaminu pisemnego w Izbie: Rozsadzano specjalnościami, w rzędach, miedzy rzędami był pusty rząd. średnio można było się komunikować bo komisja chodziła.
Opinia o szkoleniu w Izbie: szkolenie przydatne, szczególnie z prawa budowlanego
Było dużo pytań z aktów prawnych: z gazu, kilka pytań z ppoż,
Specjalność: IE
Zakres: P
Sesja: JESIEŃ 2017

Przebieg egzaminu pisemnego w Izbie: Wchodzi się z dowodem osobistym w ręce, oddaje się komisji telefon komórkowy, torebkę czy co kto tam ma przy sobie. Komisja daje długopis i butelkę wody do ręki, następnie każdą osobę sadza się w przygotowanym miejscu. Jak wszyscy już siedzą komisja otwiera koperty, rozdaje testy. Komunikować się nie ma możliwości, obok siedzi osoba z zupełnie innej specjalności. Przy oddawaniu testu, przewodniczący zapisuje ile było skreśleń na teście i ile pustych odpowiedzi. Na wyniki czeka się około 2-3 godzin, pewnie jest to też zależne od ilości osób zdających. Pierwsze egzaminy ustne są tego samego dnia. Z dobrych rad: 1. Nie stresować się, jak się przeczytało te wszystkie rozporządzania to się zda za pierwszym razem. 2. Na trudne pytania odpowiada się metodą selekcji: wyklucza się najmniej prawdopodobne odpowiedzi. 3. Czytać dokładnie i spokojne pytania i odpowiedzi.
Opinia o szkoleniu w Izbie: Nie brałam udziału w szkoleniu, zdałam za pierwszym razem i pisemny i ustny. Osoby które brały udział były zadowolone. Myślę, że szkolenie jest dla osób, które nie potrafią same się zmobilizować do nauki w domu lub nie mają możliwości nauki w domu. Na zdawalność udział w szkoleniu nie ma wpływu.
Było dużo pytań z aktów prawnych: Stosunkowa duża ilość pytań z prawa energetycznego i rozporządzeń kolejowych, wiadomo z prawa budowlanego. Trafiło się pytanie z zamówień publicznych, kodeksu cywilnego.
Specjalność: IE
Zakres: P
Sesja: JESIEŃ 2017

Przebieg egzaminu pisemnego w Izbie: Przy wpuszczaniu na salę, zapraszają czytając osoby z listy. Po zweryfikowaniu tożsamości (dowód osobisty) podpisuje się listę i losuje zaklejoną kopertę z testem oraz losuje się nr stolika. Nr wylosowanego stolika nie jest nigdzie odnotowywany, czyli teoretycznie można się z kimś zamienić :), żeby siedzieć bliżej "swoich". Koperty otwiera się równocześnie, za zgodą i na znak przewodniczącego komisji.
Było dużo pytań z aktów prawnych: pojawiły się pytania z warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budowle metra (2 pytania) i jedno z ustawy prawo geologiczne i górnicze.
Specjalność: KB
Zakres: W
Sesja: JESIEŃ 2017

Przebieg egzaminu pisemnego w Izbie: Wpuszczali z listy, każdy losował numerek z miejscem. U mnie na sali siedziało się w podwójnych ławkach także, jeśli osoba obok pisała tą samą specjalność to nie było problemu.
Było dużo pytań z aktów prawnych: Pytania były tylko z prawa, warunków, bhp i Kpa i innych tego typu aktów. Żadnych pytań z kolei, dróg i tego typu rzeczy.
Specjalność: IKI
Zakres: W
Sesja: JESIEŃ 2017

Przebieg egzaminu pisemnego w Izbie: Praca samodzielna, siedziałem na pierwszym miejscu od stołu egzaminacyjnego
Było dużo pytań z aktów prawnych: Kilka pytań z ochrony zabytków np. w jakim terminie należy powiadomić Konserwatora Zabytków w przypadku odkopania zabytku lub podejrzenia, że odkopany przedmiot jest zabytkiem podczas wykonywania robót budowlanych. odp. prawidłowa - w ciągu 5 dni.
Dodaj proszę po egzaminie swoją recencję, wypełniając jeden z formularzy w zakładce: INFORMACJE ZWROTNE -> INFO PO PISEMNYMJeżeli wiadomości te okazały się dla Ciebie ciekawe, podziel się nimi proszę udostępniając stronę na FB, by dotrzeć do pozostałych zdających.


Pozdrawiam
Tomasz Czapiewski
www.haustechnik.pl
www.haustechnik.sklep.pl
www.facebook.com/uprawnienia.haustechnik/


Post "EGZAMIN PISEMNY NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE - WRAZENIA Z EGZAMINU - LUBELSKA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA" pojawił się po raz pierwszy w haustechnik.pl.
Umieszczono: 2019.04.17 Zredagowano: -

enerpro © 2016