kask kask

EGZAMIN PISEMNY NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE - WRAŻENIA Z EGZAMINU
MAŁOPOLSKA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWASpecjalność: ID
Zakres: W
Sesja: JESIEŃ 2018

Przebieg egzaminu pisemnego:
Duża sala, około 150 osób, rozsadzonych tak, żeby takie same specjalności nie siedziały obok siebie. Na początku komisja pilnowała, ale jak pierwsze osoby zaczęły oddawać egzaminy, to zaczęło się robić zamieszanie, bo rozpoczęli sprawdzanie i zrobiło się luźniej. Na ale można było wchodzić 1h przed egzaminem.

Jak i z czego uczyłem się na pisemny:
Program do nauki i kilkukrotne przerobienie pytań z zakresu. Co ciekawe na pisemnym przy rozszerzaniu w ogóle nie było pytań dotyczących dotyczących rozp. o budynkach i ich usytuowaniu, za to duże BHP i zabytków (specjalność ID). 2-3 tygodnie sumiennej nauki bez brania urlopu wystarczy, a jeśli bierzecie urlop to tydzień. Mowa o samym pisemnym, trzeba pamiętać jeszcze nauce na ustny i ile czasu dzieli te dwa egzaminy. Polecam przeczytanie PB - wyrwanie pojedynczych pytań z kontekstu czasami może wprowadzać w błąd, zwłaszcza jeśli chodzi o to co podlega, a co nie podlega pozwoleniu na budowę - w bardzo zagmatwany sposób jest to przedstawione.

Opinia o serwisie:
Polecam Haustechnika osobom, które pierwszy raz podchodzą do ezgaminu - jak dla mnie najlepsze miejsce w sieci, gdzie można dowiedzieć się o przebiegu egzaminu. Baza pytań na ustny - fenomenalna rzecz. Trudno znaleźć bogatsze opracowania.Specjalność: IKI
Zakres: W
Sesja: JESIEŃ 2018

Przebieg egzaminu pisemnego w mojej Izbie:
Przy wejściu na salę trzeba było okazać dowód osobisty, podpisać się na liście obecności oraz odnaleźć swoje miejsce na sali na planszy zawieszonej na ścianie, dodatkowo każde miejsce było podpisane. Było wiele osób pilnujących więc raczej komunikacja odpada, pytania były wymieszane więc nie ma możliwość zobaczenia u sąsiada.

Jak się uczyłem:
Uczyłem się z bazy pytań Haustechnik, zacząłem około miesiąca przed egzaminem przerabiając pytania po kolei bez czytania rozporządzeń. Robiłem tak około 1,5 tygodnia. Następnie przerabiałem pytania z podziałem na akty prawne i jeżeli czegoś nie wiedziałem wówczas szukałem tego w akcie, w ten sposób o wi ele łatwiej zapamiętać pytania szczególnie dotyczące określonych odległości, wagi itp. Przerabiałem tak pytania i notowałem te z którymi miałem problem. Przy trzeciej rundzie wynotowałem zaledwie kilka pytań z bazy. Nie brałem urlopu, uczyłem się w wolnych chwilach. Aktów nie czytałem, jedynie kilka krótkich z zakresu których nie było pytań w bazie.

Opinia o serwisie:
Bardzo przydatna baza pytań, zawiera tylko pytania z poprzednich lat, a nie hipotetyczne które można ułożyć z obowiązujących przepisów.
Specjalność: ID
Zakres: W
Sesja: JESIEŃ 2018

Przebieg egzaminu pisemnego w mojej Izbie:
Zdawałem rozszerzenie uprawnień o specjalność ID (wcześniej posiadałem już uprawnienia W w nieograniczonym zakresie IK). Pytań na egzaminie było 60, czas 90 min, ok 45 pytań - czyli tyle ile wynosi próg zdawalności - to pytania standardowe dotyczące PB, BHP(praktycznie wszystkich rozporządzeń dotyczących BHP z listy Izby) i typowo drogówki, które przwijają się w testach i są raczej bezproblemowe jeśli ktoś posiada program do nauki/ uczył się z zestawów na Haustechnik. Jedno pytanie było o lotniska. Dużo pytań (ok.10-12) dotyczyło zabytków. Nie było żadnego pytania z KPA i WT budynków i ich usytuowania!!! Bardzo cenna informacja, ze względu na to, że w PB jest zapis mówiący, że przy ubieganiu się o rozszerzenie zakresu uprawnień na egzaminie obowiązuje jedynie zakres, który nie pokrywa się z zakresem obowiązującym przy ubieganiu się o już posiadane uprawnienia. Jak się okazuje nie jest to prawdą, a telefon wykonany do Izby podczas dyżuru członka OKK zakończył sie uzyskaniem informacji:" Panie Inżynierze, Pan powinien o kazdej porze dnia i nocy posiadać tą wiedzę". Reasumując : rozszerzając uprawnienia o inną specjalność uczymy się wszystkiego poza KPA, WT.
Rok wczesniej w Małopolskiej kolega miał identyczną sytuacje i pytanie miał praktycznie identyczne.
Specjalność: IS
Zakres: W
Sesja: JESIEŃ 2018

Przebieg egzaminu pisemnego w mojej Izbie:
Wejście na sale za okazaniem dowodu osobistego. Egzamin odbywał się w Centrum Kongresowym UR AL. 29 Listopada. Po wejściu na sale rozwieszone kartki formatu A4 z lokalizacją gdzie kto ma siedzieć. Miejsce opisane imieniem i nazwiskiem. Siedzieliśmy w grupie branża sanitarna / branża elektryczna. Po rozdaniu testów należało podpisać arkusz i zapisać godzinę rozpoczęcia pisania. Komisja zaleca rozwiązywanie testu w formie: w pierwszej kolejności pytania na które zna się odpowiedź (długopis), w drugiej kolejności pozostałe pytania, które sprawiają trudność (odpowiedź najlepiej zakreślić ołówkiem) jeżeli nie jest się pewnym. Członkowie komisji, a było ich około 10 chodzą po sali, kontrolują - upominają. Możliwe są konsultacje z pozostałymi zdającymi w granicach rozsadku, jak również przyzwoitości inżyniera. Po zakończeniu pisania oddaje się członkowi komisji swój arkusz. Czł onek komisji sprawdza czy jest podpisany. Wyniki ogłaszane są około 2 h po egzaminie (uzależnione od wielkości zdających). Pozostałe wyniki dostępne są w Izbie (ze względu na ochronę danych osobowych itp.). Jeżeli chodzi o przyszłą sesję polecam zapoznanie się ze wskazówkami z HOUSTECHNIK co do egzaminu pisemnego, jak również czego należy się uczyć.

Opinia o szkoleniu w Izbie:
Nie brałem udziału szkoleniu w izbie. Biorąc pod uwagę moje odczucia. Należy przeczytać 1-2 razy Prawo Budowlane, Warunki Techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytowanie, jak również KPA. Następnie polecam rozwiązywanie testów zarówno ze strony HOUSTECHNIK.PL jak również z programów płatnych do woli. Szczególnie zalecam w przypadku branży instalacyjnej mieć wykute pytania z zakresu Prawa Budowlanego, KPA, Warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytowanie , jak i warunki techniczne jakim powinny odpowiadać sieci gazowe. Ja osobiście rozpocząłem naukę około 1 msc wcześniej. Systematycznie codziennie wieczorem pytania. Ze względu na pracę i rodzinę, mogłem się uczyć tylko wtedy.

Było dużo pytań z aktów prawnych:
Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać sieci gazowe

Opinia o serwisie:
Serwis pomógł mi w zakresie przepisów KPA, Prawa Budowlanego, Warunków Technicznych
Specjalność: IS
Zakres: W
Sesja: JESIEŃ 2018

Wskazówki dla zdających
- rzetelne przygotowanie i opracowanie materiałów do nauki poprzez przygotowanie aktów prawnych, przygotowanie norm, przygotowanie zeszytów cobriti,
- opracowanie typowych pytań krążących po internecie.
- zaznaczanie za pomocą mazaków kolorowych i karteczek informacji z twojej branży.
- orientacja w materiałach, czy gdzie co jest.

Jak się uczyłem:
Starałem się przynajmniej raz przeczytać wszystkie akty prawne i ustawy oraz materiały pomocnicze. Jednakże po czasie stwierdzam, iż nie było to tak istotne. Przyszłym zdającym polecam zapoznać się dosyć dobrze, a nawet zaprzyjaźnić na stałe z PB, WT ( w tym WT w danej branży) KPA (rodział I,II), BHP na budowie, ogólnymi warunkami BHP,

Z jakich materiałów korzystałeś? Jakie książki / materiały polecasz?
Polecam zeszyty COBRITI plus wykaz norm udostępnionych przez PIIB

Opinia o serwisie:
HAUSTECHNIK okazał się bardzo pomocny - pod względem darmowego dostępu do pytań na część pisemną.
Jeżeli chodzi o sklep to zakupiłem zbiór aktów prawnych w wersji elektronicznej, później drukowałem w pracy. Polecam zakupić już wybrane akty na HAUSTECHNIK - ułatwia to pracę.
Specjalność: IS
Zakres: PW
Sesja: JESIEŃ 2017

Przebieg egzaminu pisemnego w Izbie:
1. Wejście na salę rozpisane miejsca na wywieszonej tablicy
2. Wejście za okazaniem dowodu osobistego
3. Na sali każdy miał podpisane miejsce
4. Miejsca wymieszane więc z tej samej specjalności nikt nie siedział obok
5. Komunikacja z kolegami prawie niemożliwa - stosunkowo mała salka i dużo osób pilnujących z komisji egzaminacyjnej a poza tym przy takim pomieszaniu ludzi na sali ciężko byłoby cokolwiek ściągnąć.
6. warto mieć ołówek bo nie można było robić skreśleń zaznaczonych już pytań - takie pytanie komisja uznawała za błędne
Wskazówki: Przerobić dokładnie to co jest w Państwa materiałach Ja przerobiłem dokładnie PB, BHP, WT budynków i KPA Uczyłem się może 4 dni i zdałem moja Żona z braku czasu uczyła się 3 wieczory i pomimo pesymistycznego nastawienia zaraz po egzaminie też zdała. Myślę że jak ktoś trochę poczytał cały zakres z Państwa materiałów + przerobił testy z całego zakresu ma 90% pewności że zda bo na dzień dobry rozwiązuje z automatu około 20 - 30 pytań które jest pewny resztę można spokojnie drogą logiki i doświadczenia zawodowego rozwiązać. Takich pytań do przysłowiowego strzelania zostanie na końcu może 5. Ja rozwiązałem test po max 10 minutach - później tylko spr.
Opinia o szkoleniu w Izbie: Nie byłem na szkoleniu. Myślę że warto to przerobić od Państwa materiały dużo informacji które przydadzą się zarówno na egzamin jak i w przyszłości
Było dużo pytań z aktów prawnych: Mnie osobiści zaskoczyło dużo pytań z Wyrobów - chyba były 3 albo 4 pytania, Z normalizacji były chyba 2 lub 3 pytania. Z zabytków fakty cznie były 2 pytania. Z ochrony środowiska nie było pytań
Specjalność: Kb
Zakres: W
Sesja: JESIEŃ 2017

Przebieg egzaminu pisemnego w Izbie: Jak dla mnie to nie można było ściągaćSpecjalność: ID
Zakres: PW
Sesja: JESIEŃ 2017

Sam egzamin był chyba łatwiejszy niż zwykle. Na koniec egzaminu pofatygował się do nas sam prezes Izby Małopolskiej aby wygłosić krótkie przemówienie i pochwalić dobrą zdawalność. Nie czekałem do końca odczytywania nazwisk, ale było to na poziomie 90%, z dróg nie zdały u nas tylko 2 osoby. Wydaje mi się, że to przez brak albo stosunkowo małą ilość nowych pytań wrzuconą do testów.Specjalność: KB
Zakres: W
Sesja: JESIEŃ 2017

Przebieg egzaminu pisemnego w Izbie: Dobrze być ok. 30-40min szybciej bo są 2 kolejki dla KB W jedna długa, dla pozostałych praktycznie kolejki brak. Później wejście na sale wg ustawienia (przypisane miejsca).
Opinia o szkoleniu w Izbie: Nie uczestniczlem w szkoleniach, kursach itp. Wydaje mi się ze nie warto chodzić na takie rzeczy. Wystarczy czytać akty prawne + robić testy
Było dużo pytań z aktów prawnych: Było pare pytań z BHP Wypadkowego, szkolenia bhp pracowników. Pozostałe standardowe
Było dużo pytań z aktów prawnych: Nauka testów tylko i wyłącznie przez stronę + czytanie aktów = 67/75
Specjalność: KB
Zakres: W
Sesja: JESIEŃ 2017

Przebieg egzaminu pisemnego w Izbie: Wpuszczano od 9, pomiędzy wykonawczymi sadzali projektowe i drogowe. Siedzi się na krzesłach ze stolikami, łokieć w łokieć po 3 osoby i przerwa na przejście.
Opinia o szkoleniu w Izbie: Nie byłam na szkoleniu i nie żałuję
Było dużo pytań z aktów prawnych: Było mało pytań typowo z warunków technicznych, więcej z prawa, BHP
Specjalność: KB
Zakres: P
Sesja: JESIEŃ 2017

Przebieg egzaminu pisemnego w Izbie: Wpuszczano godzinę przed egzaminem. Delikatnie można było się komunikować. Obok siebie sadzano osoby zdające różne uprawnienia.
Było dużo pytań z aktów prawnych: Prawo budowlane, warunki techniczne - budynki. 3 pytania (na 60 pytan) z rozp. dot. BHP przy pracy przy monitorach.
Specjalność: IKI
Zakres: W
Sesja: JESIEŃ 2017

Przebieg egzaminu pisemnego w Izbie: Układ miejsc był z góry ustalony i wywieszony na ścianach, należało się na nim odnaleźć i zająć swoje miejsce. Nikt z sąsiadów nie miał ani jednego takiego samego pytania jak ja (nawet z prawa budowlanego lub bhp) członkowie komisji chodzili po sali i czasem upominali, ale nikogo nie wyrzucili.
Opinia o szkoleniu w Izbie: Ja akurat byłem na szkoleniu organizowanym przez firmę HERZ w Wieliczce i uważam, że było warto. W Krakowie szkolenie organizowane przez izbę jest kierowane głównie do zakresu konstrukcyjno-budowlanego. Dla sanitarki, elektryków i kolejarzy polecam HERZ.
Było dużo pytań z aktów prawnych: Wydaje mi się, że ochrona zabytków w tym roku była na topie.
Specjalność: ID
Zakres: P
Sesja: JESIEŃ 2017

Przebieg egzaminu pisemnego w Izbie: Przed sala była wywieszona rozpiska (mapka)z nazwiskami na jednej sali pisały dwie specjaliści wiec. Siedzieliśmy na przemian. Pytania były różne dla tej samej specjalności, ale innego typu. Wyniki były około 3 godziny po egzaminie.
Było dużo pytań z aktów prawnych: bhp, KPA
Specjalność: KB
Zakres: PW
Sesja: JESIEŃ 2017

Przebieg egzaminu pisemnego w Izbie: Każdy miał przydzielone miejsce - oznaczone karteczką z imieniem i nazwiskiem. Nie wolno się komunikować, niektórzy członkowie komisji "spacerowali" pomiędzy piszącymi.
Było dużo pytań z aktów prawnych: zdawałam jako uzupełnienie posiadanych już uprawień - nie było praktycznie nic z KPA
Specjalność: KB
Zakres: W
Sesja: JESIEŃ 2017

Przebieg egzaminu pisemnego w Izbie: Rozpiska na tablicy, opisane dokładnie miejsca gdzie kto ma siedzieć, na egzamin o 10 wystarczy przyjechać koło 9. Wyniki 13:30 Odczytane po kolei odraz z terminem ustnego. W tylnych rzędach mogli potwierdzić odpowiedzi z sąsiadami. Z przodu takiej możliwości nie było... na te 400 osób może 40 nie zdało ... Moja wskazówka: Czytanie PB, WT, BHP,KPA ale tak super dokładnie, z WT jeszcze dokładniej PPOZ bo na to wygląda że na wszystkich egzaminach powtarzalne jest pytanie odnośnie odporności ogniowej drzwi, do przerobienia obowiązkowo zestaw pytań z izby 500 przykładowych, oraz... Haustechnik :-) Ja jeszcze miałem dodatkowo apke z androida, i prawdę mówiąc nic więcej nie przeczytałem bo nie miałem czasu, zacząłem naukę w październiku po godzinie dziennie i tydzień urlopu przed 17.11.
Opinia o szkoleniu w Izbie: Na szkolenie w izbie nie warto się wybierać, przykładem może być wykład z konstrukcji drewnianych, który przypadkiem Pani Doktor nawet nie pofatygowała się chociaż trochę zmienić, i jest identyczny jak na studiach.
Było dużo pytań z aktów prawnych:
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1.06.2004.w sprawie określenia warunków udzielania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego.
"Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym"
"Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.08.2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego"
"Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.08.2003 r. w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego."
"Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.08.2003 r. w sprawie oznaczeń i nazewnictwa stosowanych decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzji o warunkach zabudowy"
Dodaj proszę po egzaminie swoją recencję, wypełniając jeden z formularzy w zakładce: INFORMACJE ZWROTNE -> INFO PO PISEMNYMJeżeli wiadomości te okazały się dla Ciebie ciekawe, podziel się nimi proszę udostępniając stronę na FB, by dotrzeć do pozostałych zdających.
Pozdrawiam
Tomasz Czapiewski
www.haustechnik.pl
www.haustechnik.sklep.pl
www.facebook.com/uprawnienia.haustechnik/


Post "EGZAMIN PISEMNY NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE - WRAZENIA Z EGZAMINU - MAŁOPOLSKA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA" pojawił się po raz pierwszy w haustechnik.pl.
Umieszczono: 2019.04.17 Zredagowano: -

enerpro © 2016