kask kask

EGZAMIN PISEMNY NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE - WRAŻENIA Z EGZAMINU
OPOLSKA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA (ZAKTUALIZOWANE NA SESJĘ: WIOSNA 2018)Specjalność: IT
Zakres: P
Sesja: JESIEŃ 2017

Przebieg egzaminu pisemnego w Izbie: Egzamin w Izbie Opolskiej rozpoczął się od przedstawienia przebiegu egzaminu, sposobu odpowiadania na pytania, skreślaniu złych odpowiedzi, parafowaniu i zaznaczaniu poprawnych odpowiedzi. Wszyscy zostali poproszeni o wyłączenie i schowanie telefonów komórkowych. Na ławce mogły tylko leżeć: zestaw pytań, długopisy, dowód osobisty. Każdy przed wejściem na salę mógł sprawdzić miejsce w rozkładzie ławek na sali gdzie będzie siedział - była przygotowana lista osób zdających z podaniem jakie uprawnienia i nr miejsca na rozkładzie miejsc na sali gdzie będzie osoba siedziała. Po wejściu na salę każdy podpisał listę obecności okazując dowód osobisty. Nie można było się komunikować, oddawanie testów było poprzez podniesienie ręki, wówczas członek komisji podchodził i odbierał test. Część członków komisji ciągle spacerowała po sali i sprawdzała, czy czasami się nie ściąga. Wskazówki dla przygotowujących się: nie opierać się tylko na samych pytaniach testowych z ubiegłych lat (zarówno z Twojej strony jak i z wszelkich programów komercyjnych). Trzeba wykonać to niezbędne minimum i zapoznać się z niezbędnymi aktami. Izba powtórzyła kilka pytań z sesji wiosennej w specjalności IT/IE, np. odnośnie systemów SSP i DSO. Pojawiło się kilka, może kilkanaście całkiem nowych pytań, myślę, że około 20-25% z całości. Koniecznie trzeba czytać podstawowe ustawy i rozporządzenia, PB, KPA, Warunki techniczne (nie tylko budynki, ale także drogi publiczne i koleje, autostrady), PPOŻ, BHP. W specjalności IT dodatkowo wszystkie dotyczące telekomunikacji.
Opinia o szkoleniu w Izbie: Nie brałem udziału w szkoleniu organizowanym przez Izbę. Przygotowywałem się indywidualnie do egzaminu, m.in. korzystając z bazy pytań na Twojej stronie, a także z oprogramowania zakupionego u tzw. konkurencji. Do ustnego przeczytałem tyle ile się udało.
Było dużo pytań z aktów prawnych: Na tym egzaminie, w sesji jesiennej, dla specjalności IT było dużo pytań z Prawa Budowlanego; z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie; z Rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie; z Ustawy Prawo Telekomunikacyjne, oczywiście z Kodeksu Postępowania Administracyjnego.Specjalność: Kb
Zakres: W
Sesja: JESIEŃ 2017

Przebieg egzaminu pisemnego w Izbie: Wpuszczano 10 minut przed rozpoczęciem. Każdy miał z góry przydzielone miejsce. Siedzieliśmy jedno za drugim z danej specjalizacji, ale tak pilnowali, że nikt nie próbował nawet się kontaktować. Na biurku tylko długopisy i dowód osobisty. Wskazówki? Kupić również program komercyjny i uczyć się wszystkiego na pamięć. Powtórzyło się bite 50-55 pytań. Z "nowości" kilka na tyle prostych i logicznych, że można było bez problemu złapać próg zdawalności.
Opinia o szkoleniu w Izbie: Szkolenie było przydatne, ale nie decydowało o zdaniu egzaminu. Po prostu jeżeli ktoś "z branży" przyjdzie i omówi Ci akty prawne swoimi słowami i na przykładach, to zupełnie inaczej się to zapamiętuje, niż suche czytanie nudnych przepisów. Mnie pomogło to zapamiętywać prawidłowe odpowiedzi podczas nauki z programu, oraz odpowiedzieć na te 20-25 pytań zupełnie nowych, które pojawiły się na egzaminie.
Było dużo pytań z aktów prawnych: poza standardowymi aktami - prawo budowlane, warunki techniczne, bhp, KPA, pojawiło się kilka zupełnie nowych pyt ań z kodeksu pracy i rozporządzeń z nim związanych (wypadki przy pracy, szkolenia bhp w zakładzie pracy, ubezpieczenie, rozp. o postępowaniu po wypadku przy pracy).

Dodaj proszę po egzaminie swoją recencję, wypełniając jeden z formularzy w zakładce: INFORMACJE ZWROTNE -> INFO PO PISEMNYMJeżeli wiadomości te okazały się dla Ciebie ciekawe, podziel się nimi proszę udostępniając stronę na FB, by dotrzeć do pozostałych zdających.


Pozdrawiam
Tomasz Czapiewski
www.haustechnik.pl
www.haustechnik.sklep.pl
www.facebook.com/uprawnienia.haustechnik/


Post "EGZAMIN PISEMNY NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE - WRAZENIA Z EGZAMINU - OPOLSKA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA" pojawił się po raz pierwszy w haustechnik.pl.
Umieszczono: 2018.04.23 Zredagowano: -

enerpro © 2016