kask kask

EGZAMIN PISEMNY NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE - WRAŻENIA Z EGZAMINU
ŚLĄSKA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA (ZAKTUALIZOWANE NA SESJĘ: WIOSNA 2018)Specjalność: Kb
Zakres: W
Sesja: JESIEŃ 2017

Przebieg egzaminu pisemnego w Izbie: Rozpoczął się z opóźnieniem ok 100 minut. Przy wejściu sprawdzano dowód, odbierano ankietę, oświadczenie dot. danych osobowych oraz dowód wpłaty. Rozdano zamknięte koperty. Na auli rozmieszczano osoby, mieszając zakres i specjalności siedzących obok siebie osób,a następnie Przewodniczący przywitał wszystkich, wyjaśnił zasady egzaminu (115 minut czasu, odpowiedzi zaznaczamy długopisem przez wstawienie znaku X przy odpowiedzi oraz aby sprawdzić czy zakres jest dobry). Między ławkami poruszały się osoby z komisji. Nie wolno było się komunikować, a telefon należało wyłączyć (zadzwonienie groziło natychmiastowym przerwaniem egzaminu dla danej osoby). Dopuszczalne było posiadanie kartek na brudno, ale zakazane były wszelkie pomoce (notatki, programy). Po zakończeniu pisania należało podać "patrolującemu" arkusz oraz w miarę możliwości opuścić aulę bez przeszkadzania. Pytania różnych specjalności pokrywały się. Odradzam różne manewry. Wyniki wywieszono w gablocie przy jednym z pokoi na wydziale (na śląsku odbył się w Wydziale Prawa i Administracji UŚ) po około 2,5 h po zakończeniu egzaminu.
Opinia o szkoleniu w Izbie: Nie uczestniczyłem w szkoleniu prowadzonym przez Izbę
Było dużo pytań z aktów prawnych: Bardzo dużo prawa pracy i BHP, zero hydrotechniki i dróg. Poza tym standardowe pytania dla budowlańców (prawo budowlane i rozporządzenia)Specjalność: IE
Zakres: PW
Sesja: JESIEŃ 2017

Przebieg egzaminu pisemnego w Izbie: Spore zamieszanie przy wejściu i długa procedura. Miejsca przydzielał na żywo gość z izby. Zdarzyło się że te same branże siedziały obok siebie. Na egzaminie dosyć kontrolowali ale było sporo upomnień, tylko jednej osobie zabrali egzamin
Było dużo pytań z aktów prawnych: Napisze czego nie było. Generalnie nie było żadnych pytań o kubaturę łazienki wymianę powietrza czy odległości od drzwi czy granic działki. Sporo pytań miałem z kolejówki i z gazu.Specjalność: KB
Zakres: PW
Sesja: JESIEŃ 2017

Przebieg egzaminu pisemnego w Izbie: Najpierw komisja usadzała osoby. Na przemiennie specjalnościami np. konstrukcyjne obok instalacyjnych itd. Później rozdano koperty z zestawem pytań odpowiednim dla danej specjalności. Później rozpoczęto egzamin. Czasu było wystarczająco.
Opinia o szkoleniu w Izbie: Nie byłam.
Było dużo pytań z aktów prawnych: Najwięcej pytań było z zakresu warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Później dużo pytań było z Prawa Budowlanego (pytania typu ile dni przysługuje na odwołanie, zażalenie itp.)

Dodaj proszę po egzaminie swoją recencję, wypełniając jeden z formularzy w zakładce: INFORMACJE ZWROTNE -> INFO PO PISEMNYMJeżeli wiadomości te okazały się dla Ciebie ciekawe, podziel się nimi proszę udostępniając stronę na FB, by dotrzeć do pozostałych zdających.


Pozdrawiam
Tomasz Czapiewski
www.haustechnik.pl
www.haustechnik.sklep.pl
www.facebook.com/uprawnienia.haustechnik/


Post "EGZAMIN PISEMNY NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE - WRAZENIA Z EGZAMINU - ŚLĄSKA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA" pojawił się po raz pierwszy w haustechnik.pl.
Umieszczono: 2018.04.23 Zredagowano: --

enerpro © 2016