kask kask

EGZAMIN PISEMNY NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE - WRAŻENIA Z EGZAMINU
ŚLĄSKA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWASpecjalność: ID
Zakres: W
Sesja: JESIEŃ 2018

Przebieg egzaminu pisemnego w mojej Izbie:
Osób zdawało ogółem około 60 w naszej grupie - połączyli uprawnienia drogowe z mostowymi i kolejowymi. najwięcej było kolejarzy, przynajmniej z tego co zauważyłem. Rozsadzali naprzemiennie po 3 - 4 osoby w jednym rzędzie na dużej auli mieszczącej około 150 osób. Dwa rzędy zajęte jeden wolny i tak po obydwu stronach sali. Z tego co zauważyłem siedzieliśmy naprzemiennie specjalnościami. Członkowie komisji spacerowali po auli ale nie było jakichś szczególnych napomnień. Jak czytałem wspomnienia wcześniej zdających byłem przygotowany na opóźnienie i oczywiście było. Egzamin wyznaczony był na 8:30, do sali zaczęto nas wpuszczać i usadzać około 9:15 - trwało to w sumie jakieś 20 - 25 minut. Później przemówił najstarszy członek komisji, dawał rady że najpierw należy przeczytać uważnie cały test, nie spieszyć się i uważać bo nie można poprawiać odpowiedzi. Udzielił informacji gdzie będą wyniki, o której godzinie mniej więcej i jak będą prezentowane. Przed 10 rozpoczęliśmy egzamin. Właściwie wszyscy zakończyli go przed upływem regulaminowego czasu. Jeżeli o mnie chodzi bardzo uważne przeczytanie całego testu i powolne uważne zaznaczanie odpowiedzi zajęło mi około godziny, tak więc jak ktoś się przygotował to czasu jest dość. Zaczynałem od przerabiania testów z tej strony i jednoczesnego czytania aktów wymaganych do moich uprawnień a przynajmniej przeglądania ważniejszych fragmentów dotyczących dotyczących napotkanych pytań - już po tygodniu testy na stronie kończyłem na granicy zaliczenia a pod koniec wyniki sięgały ponad 90% co przełożyło się w sumie na pozytywny wynik egzaminu pisemnego.

Było dużo pytań z aktów prawnych:
Nie miałem w ogóle pytań ze skrzyżowaniami z koleją, 3 albo 4 pytania związane z zabytkami, kilka pytań z autostrad i z warunków technicznych dróg publicznych. Ponadto standardowo kilka z KPA i PB, oraz jak na mój gust trochę za dużo z BHP.

Było dużo pytań z aktów prawnych:
48 pytań testowych pojawiło mi się wcześniej w trakcie przerabiania testów i pytań, dzięki temu nie musiałem strzelać. Bardzo pomaga odnośnik i wskazanie miejsca w odpowiednim akcie prawnym, gdyż mimo przeczytania połowy a przejrzenia reszty obowiązujących ustaw i rozporządzeń te szczegóły umykają a jak widzi się je w pytaniu to jednak pomaga to zapamiętać. Dodatkowym plusem jest fakt że często pytania nie odnoszą się wprost do treści aktów prawnych tylko łączą kilka aspektów z różnych podpunktów paragrafu czy artykułu
Specjalność: Kb
Zakres: W
Sesja: JESIEŃ 2017

Przebieg egzaminu pisemnego w Izbie: Rozpoczął się z opóźnieniem ok 100 minut. Przy wejściu sprawdzano dowód, odbierano ankietę, oświadczenie dot. danych osobowych oraz dowód wpłaty. Rozdano zamknięte koperty. Na auli rozmieszczano osoby, mieszając zakres i specjalności siedzących obok siebie osób,a następnie Przewodniczący przywitał wszystkich, wyjaśnił zasady egzaminu (115 minut czasu, odpowiedzi zaznaczamy długopisem przez wstawienie znaku X przy odpowiedzi oraz aby sprawdzić czy zakres jest dobry). Między ławkami poruszały się osoby z komisji. Nie wolno było się komunikować, a telefon należało wyłączyć (zadzwonienie groziło natychmiastowym przerwaniem egzaminu dla danej osoby). Dopuszczalne było posiadanie kartek na brudno, ale zakazane były wszelkie pomoce (notatki, programy). Po zakończeniu pisania należało podać "patrolującemu" arkusz oraz w miarę możliwości opuścić aulę bez przeszkadzania. Pytania różnych specjalności pokrywały się. Odradzam różne manewry. Wyniki wywieszono w gablocie przy jednym z pokoi na wydziale (na śląsku odbył się w Wydziale Prawa i Administracji UŚ) po około 2,5 h po zakończeniu egzaminu.
Opinia o szkoleniu w Izbie: Nie uczestniczyłem w szkoleniu prowadzonym przez Izbę
Było dużo pytań z aktów prawnych: Bardzo dużo prawa pracy i BHP, zero hydrotechniki i dróg. Poza tym standardowe pytania dla budowlańców (prawo budowlane i rozporządzenia)
Specjalność: IE
Zakres: PW
Sesja: JESIEŃ 2017

Przebieg egzaminu pisemnego w Izbie: Spore zamieszanie przy wejściu i długa procedura. Miejsca przydzielał na żywo gość z izby. Zdarzyło się że te same branże siedziały obok siebie. Na egzaminie dosyć kontrolowali ale było sporo upomnień, tylko jednej osobie zabrali egzamin
Było dużo pytań z aktów prawnych: Napisze czego nie było. Generalnie nie było żadnych pytań o kubaturę łazienki wymianę powietrza czy odległości od drzwi czy granic działki. Sporo pytań miałem z kolejówki i z gazu.
Specjalność: KB
Zakres: PW
Sesja: JESIEŃ 2017

Przebieg egzaminu pisemnego w Izbie: Najpierw komisja usadzała osoby. Na przemiennie specjalnościami np. konstrukcyjne obok instalacyjnych itd. Później rozdano koperty z zestawem pytań odpowiednim dla danej specjalności. Później rozpoczęto egzamin. Czasu było wystarczająco.
Opinia o szkoleniu w Izbie: Nie byłam.
Było dużo pytań z aktów prawnych: Najwięcej pytań było z zakresu warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Później dużo pytań było z Prawa Budowlanego (pytania typu ile dni przysługuje na odwołanie, zażalenie itp.)


Dodaj proszę po egzaminie swoją recencję, wypełniając jeden z formularzy w zakładce: INFORMACJE ZWROTNE -> INFO PO PISEMNYMJeżeli wiadomości te okazały się dla Ciebie ciekawe, podziel się nimi proszę udostępniając stronę na FB, by dotrzeć do pozostałych zdających.


Pozdrawiam
Tomasz Czapiewski
www.haustechnik.pl
www.haustechnik.sklep.pl
www.facebook.com/uprawnienia.haustechnik/


Post "EGZAMIN PISEMNY NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE - WRAZENIA Z EGZAMINU - ŚLĄSKA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA" pojawił się po raz pierwszy w haustechnik.pl.
Umieszczono: 2017.04.17 Zredagowano: --

enerpro © 2016