kask kask

EGZAMIN PISEMNY NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE - WRAŻENIA Z EGZAMINU
ŚWIĘTOKRZYSKA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWASpecjalność: IS
Zakres: W
Sesja: JESIEŃ 2018

Przebieg egzaminu pisemnego w mojej Izbie:
Do sali wpuszczano pojedynczo. Każdy dostawał zamkniętą kopertę podpisaną swoim nazwiskiem, zakresem uprawnień i specjalnością. Sadzano po 2 osoby - przy dwóch złączonych stolikach. Każdy miał 0,5l wody mineralnej. Długopisy w razie zapomnienia były rozdawane na wejściu. Osoby siedzące razem mogły się dyskretnie komunikować, chociaż pilnujących było sporo.

Było dużo pytań z aktów prawnych:
Dużo pytań z zakresu bhp.
Specjalność: ID
Zakres: Wo
Sesja: JESIEŃ 2018
b>
Przebieg egzaminu pisemnego w mojej Izbie:
Mimo że zdawałem na ograniczone to miałem pytania z zakresu dróg wyższych klas. Pytania były z Prawa Budowlanego, BHP, Konserwator zabytków, Ustawa o drogach, Kpa. Nie było natomiast pytań z prawa wodnego, prawa zamówień publicznych

Było dużo pytań z aktów prawnych:
Bhp i prawo budowlane
Specjalność: Kb
Zakres: W
Sesja: JESIEŃ 2017

Przebieg egzaminu pisemnego w Izbie: Wpuszczano pojedynczo wręczając kopertę z egzaminem i numerkiem krzesełka sprawdzając dowód osobisty. Siedzi się w ławkach po dwie osoby, każda innej specjalności. Przez pierwsze 45 minut po sali chodzi jakieś 8 osób z komisji, więc w tym czasie ciężko o komunikację, w miarę oddawania przez osoby zdające egzaminów robi się małe zamieszanie.
Opinia o szkoleniu w Izbie: Nie uczestniczyłem w szkoleniu
Było dużo pytań z aktów prawnych: Jakieś 4-5 pyta ń były z zakresu bhp dotyczącego szkoleń, wypadków przy pracy i komisji powypadkowych. Nie wiem dokładnie, z którego aktu prawnego były te zagadnienia.
Specjalność: KD
Zakres: W
Sesja: JESIEŃ 2017

Przebieg egzaminu pisemnego w Izbie: Egzamin zorganizowany bardzo sprawnie. W komisji około 20 osób. Każdy dostaje przy wejściu zamkniętą kopertę z własnym testem i ma zająć miejsce przy odpowiednim stoliku. Specjalności są przemieszane więc osoba która ma ten sam test może siedzieć 5 stolików dalej. Osoba która siedzi obok ma inne pytania i zdaje inną specjalność. O komunikacji proszę zapomnieć. Generalnie 80 % pytań na teście była taka sama jak w bazach.
Opinia o szkoleniu w Izbie: Nie brałem udziału
Było dużo pytań z aktów prawnych: Najwięcej pytań z Prawa budowlanego i BHP, warunków technicznych dróg i ustawy o drogach publicznych. Nie miałem żadnego pytania z warunków technicznych budynków. Po jednym pytaniu z lotnisk i zabytków.


Niestety nie ma tych wpisów dla Izby Świętokrzyskiej zbyt wiele, dlatego dodaj proszę po egzaminie swoją recencję, wypełniając jeden z formularzy w zakładce: INFORMACJE ZWROTNE -> INFO PO PISEMNYMJeżeli wiadomości te okazały się dla Ciebie ciekawe, podziel się nimi proszę udostępniając stronę na FB, by dotrzeć do pozostałych zdających.


Pozdrawiam
Tomasz Czapiewski
www.haustechnik.pl
www.haustechnik.sklep.pl
www.facebook.com/uprawnienia.haustechnik/


Post "EGZAMIN PISEMNY NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE - WRAZENIA Z EGZAMINU - ŚWIĘTOKRZYSKA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA" pojawił się po raz pierwszy w haustechnik.pl.
Umieszczono: 2018.04.23 Zredagowano: 2019.04.17

enerpro © 2016