kask kask
Pytania i testy


Dziękuję serdecznie użytkownikowi o nicku STG za bardzo aktywne weryfikowanie pytań i komentaże. Dobra robota! ;)Egzamin pisemny
Specjalnośćwg kolejnościwg aktówlosowotest
A - specjalność architektoniczna PW,P,W, PO,WO PW,P,W, PO,WO PW,P,W, PO,WO PW,P,W, PO,WO
Kb - specjalność konstrukcyjno-budowlana PW,P,W, PO,WO PW,P,W, PO,WO PW,P,W, PO,WO PW,P,W, PO,WO
ID - specjalność inżynieryjna drogowa PW,P,W, PO,WO PW,P,W, PO,WO PW,P,W, PO,WO PW,P,W, PO,WO
IM - specjalność inżynieryjna mostowa PW,P,W, PO,WO PW,P,W, PO,WO PW,P,W, PO,WO PW,P,W, PO,WO
IK - specjalność inżynieryjna kolejowa PW,P,W, PO,WO PW,P,W, PO,WO PW,P,W, PO,WO PW,P,W, PO,WO
IW - specjalność inżynieryjna wyburzeniowa PW,P,W, PO,WO PW,P,W, PO,WO PW,P,W, PO,WO PW,P,W, PO,WO
IT - specjalność telekomunikacyjna PW,P,W, PO,WO PW,P,W, PO,WO PW,P,W, PO,WO PW,P,W, PO,WO
IS - specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych PW,P,W, PO,WO PW,P,W, PO,WO PW,P,W, PO,WO PW,P,W, PO,WO
IE - specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych PW,P,W, PO,WO PW,P,W, PO,WO PW,P,W, PO,WO PW,P,W, PO,WO


W opisie specjalności znajdują się dodatkowe oznaczenia:

P - uprawnienia do projektowania bez ograniczeń
W - uprawnienia do kierowania robotami bez ograniczeń
PO - uprawnienia do projektowania w ograniczonym zakresie
WO - uprawnienia do kierowania robotami w ograniczonym zakresie

oraz połączenie na potrzeby programu:
PW - uprawnienia do projektowania i do kierowania bez ograniczeń

Pracuję nad zgrupowaniem pytań dla IH - specjalność inżynieryjna hydrotechniczna.
Liczę iż na przyszłą sesję jesienną 2016 uda mi się je skompletować.

Dwie nowe rozdzielone specjalności kolejowe (IKI i IKz) są na razie ujęte w jedeną IK


enerpro © 2016