kask kask
Pytania i testy

SESJA EGZAMINACYJNA - WIOSNA 2019


Kilka informacji:

Jeżeli chcesz wiedzieć jakich pytań spodziewać się na egzaminie ustnym na uprawnienia budowlane, i wcześniej odpowiednio się do niego przygotować, zapraszam na haustechnik.sklep.pl gdzie znajdziesz najwiekszy w sieci zbiór PYTAŃ Z EGZAMINÓW USTNYCH oraz SEGREGATOR AKTÓW PRAWNYCH.


Wszystkich którzy chcą wiedzieć jak jest na egzaminie, odsyłam do zbioru recencji użytkownikó serwisu:
- EGZAMIN PISEMNY: Recenzje/Wrażenia z przebiegu egzaminów pisemnych
- EGZAMIN USTNY: Recenzje/Wrażenia z przebiegu egzaminów ustnych

Osoby które ze mną korespondują, proszę o sprawdzanie katalogu 'SPAM' gdzie mogą trafiać maile z serwisu.


OFERTY PRACY
Zostałem poproszony o zamieszczenie ofert pracy dla konstruktorów branży budowlanej (Kb), i osób z doświadczeniem w branży kolejowej (IKz/IT):
- PROJEKTANT KONSTRUKTOR
- ASYSTENT PROJEKTANTA KONSTRUKTORA
- PROJEKTANT TELEKOMUNIKANT
Rekrutacja trwa. Zachęcam zainteresowanych.
Wybierz sposób przerabiania pytań dla Twojej specjalizacji i typu uprawnień:
Specjalnośćwg kolejnościwg aktówlosowotest
A - specjalność architektoniczna PW,P,W, PO,WO PW,P,W, PO,WO PW,P,W, PO,WO PW,P,W, PO,WO
Kb - specjalność konstrukcyjno-budowlana PW,P,W, PO,WO PW,P,W, PO,WO PW,P,W, PO,WO PW,P,W, PO,WO
ID - specjalność inżynieryjna drogowa PW,P,W, PO,WO PW,P,W, PO,WO PW,P,W, PO,WO PW,P,W, PO,WO
IM - specjalność inżynieryjna mostowa PW,P,W, PO,WO PW,P,W, PO,WO PW,P,W, PO,WO PW,P,W, PO,WO
IK - specjalność inżynieryjna kolejowa PW,P,W, PO,WO PW,P,W, PO,WO PW,P,W, PO,WO PW,P,W, PO,WO
IW - specjalność inżynieryjna wyburzeniowa PW,P,W, PO,WO PW,P,W, PO,WO PW,P,W, PO,WO PW,P,W, PO,WO
IT - specjalność telekomunikacyjna PW,P,W, PO,WO PW,P,W, PO,WO PW,P,W, PO,WO PW,P,W, PO,WO
IS - specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych PW,P,W, PO,WO PW,P,W, PO,WO PW,P,W, PO,WO PW,P,W, PO,WO
IE - specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych PW,P,W, PO,WO PW,P,W, PO,WO PW,P,W, PO,WO PW,P,W, PO,WO


Musisz wiedzieć, iż baza pytań na dzień dzisiejszy nie jest do końca aktualna. Zdarzają się sporadyczne pytania, których odpowiedź może być błędnie generowana bądź podstawa prawna jest już nieaktualna. Dlatego też czytaj komentaże pod każdym pytaniem. Pracuję nad sprawdzeniem całości i będę wdzięczny za wszelkie sygnały których pytań błędy dotyczą. Przede wszystkim jednak rozszerzam bazę o zebrane od Was pytania, zatem zachęcam do dzielenia się materiałami i informacją zwrotną po egzaminie.
Pamiętaj również, iż baza pytań udostępniona w internecie (moja i pozostałe płatne) jest rzeczą którą BEZWZGLĘDNIE musisz opanować. Na pytania odpowiadać praktycznie z automatu po przeczytaniu pierwszych słów.
Poza tym bez własnej nauki i czytania aktów prawnych, żadnen zestaw nie zapewni Ci pewności zdania, bo przygotowujący test co roku wymyślają nowe 10-20% pytań.


W opisie specjalności znajdują się dodatkowe oznaczenia:

P - uprawnienia do projektowania bez ograniczeń
W - uprawnienia do kierowania robotami bez ograniczeń
PO - uprawnienia do projektowania w ograniczonym zakresie
WO - uprawnienia do kierowania robotami w ograniczonym zakresie

oraz połączenie na potrzeby programu:
PW - uprawnienia do projektowania i do kierowania bez ograniczeń

Pracuję nad zgrupowaniem pytań dla IH - specjalność inżynieryjna hydrotechniczna.
Jak narazie ta specjalizacja jest niestety niedostępna.

Dwie nowe rozdzielone specjalności kolejowe (IKI i IKz) są na razie ujęte w jedeną IK


enerpro © 2016