kask kask


EGZAMIN PISEMNY NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE - ROBOCZA BAZA PYTAŃ Z EGZAMINÓW PISEMNYCHWitam,
Ponieważ praktycznie za kilka dni egzamin, a każde nowe pytanie się przed nim przyda, chciałbym udostępnić do przerobienia moją ROBOCZĄ BAZĘ PYTAŃ.
Są to pytania z poprzednich sesji (najwięcej z 2017r), których prawdopodobnie nie znajdziesz w żadnych płatnych serwisach.
W znacznej części są to pytania które sprawiły ludziom problemy i dlatego zostały zapamiętane.

Jak zobaczysz w zestawieniu, pytania otrzymuję w różnej formie. Bardzo często są to tylko luźne hasła.
Pytania te z uwagi na braki w odpowiedziach, wskazania aktów prawnych z których pochodzą, czy też poprawnych odpowiedzi czekają na redakcję i dodanie do bazy na stronie.
W związku z powyższym, chciałbym Ci zaproponować obopólną korzyść.

Przejrzyj zawartość pliku i jeżeli możesz to spróbuj pouzupełniać brakujące pozycje w zakresie:
- redakcji treści pytania,
- wariantów odpowiedzi,
- wskazania popranej odpowiedzi
- źródła i podstawy prawnej


Polecam rozesłać pliki po znajomych i podzielić się opracowywaniem prawidłowych odpowiedzi. Pójdzie wówczas szybciej.

Byśmy jednakowo pracowali , proszę o zachowanie kilku zasad, dot. sposobu wprowadzania korekt:
- proszę nie usuwać wierszy i kolumn
- wszelkie zmiany treści oznaczać czcionką koloru czerwonego
- pytania sprawdzone i kompletne oznaczyć etykietą koloru zielonego w odpowiedniej komórce excela
- nazwę aktu prawnego wraz z numerem pozycji przekopiować z arkusza (Akty prawne)


PO OPRACOWANIU PROSZĘ O PRZESŁANIE ZWROTNIE UZUPEŁNIONYCH PLIKÓW. PAMIĘTAJ TEŻ BY ZAPAMIĘTAĆ CO BYŁO NA TWOIM PISEMNYM I DOPISAĆ DO PLIKU.

Pliki możesz ściągnąć klikając w poniższy link: PLIKI_BAZA ROBOCZA_HAUSTECHNIK
Pamiętaj, by nie skupiać się wyłącznie na swojej specjalizacji, bo znaczna część pytań pochodzi z ogólnych aktów dotyczących wszystkich.


BARDZO PROSZĘ NIE UDOSTĘPNIAĆ TEJ BAZY PŁATNYM SERWISOM!!!
TO JEST TO, CO WYRÓŻNIA HAUSTECHNIK NA TLE POZOSTAŁYCH, CZYLI NIE ZMYŚLONE A REALNE PYTANIA Z EGZAMINÓW.
W ZEBRANIE TEGO MATERIAŁU WŁOŻYŁEM OGROM CZASU I WYSIŁKU. NIESTETY SAMODZIELNA WERYFIKACJA ZAJMUJE TEGO CZASU JESZCZE WIĘCEJ.
DLATEGO PROSZĘ O POMOC, JEDNOCZEŚNIE JĄ OFERUJĄC.
DZIĘKUJĘ.Pozdrawiam
Tomasz Czapiewski
www.haustechnik.pl
www.haustechnik.sklep.pl
www.facebook.com/uprawnienia.haustechnik/

Post "EGZAMIN PISEMNY NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE - ROBOCZA BAZA PYTAŃ" pojawił się po raz pierwszy w haustechnik.pl.
Umieszczono: 2017.04.06. Zredagowano: 2018.05.14


enerpro © 2016