kask kask
Pytania - lista


Akt: [48] Onz: Kpz Tytuł: Książka praktyki zawodowej lub zaświadczenie.
Zakres: umiejętność określenia i wyjaśnienia praktycznych aspektów technicznych i technologicznych oraz organizacyjnych dotyczących i związanych z zakresem dokumentowanej praktyki zawodowej Uwagi:Akt: [94] Onz: 8.101 Tytuł: Ustawa z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. t.j.: Dz.U.16.353
Zakres: DlaA,Kb,D,M,IS,IE- znajomość całości przepisów Dla K - znajomość całości przepisów (bez Działu VIII Rozdział I. Zmiany w przepisach obowiązujących art. 137-152) Dla T - ogólna znajomość przedmiotu aktu prawnego Uwagi:


enerpro © 2016