kask kask
Pytanie: 1081
Masa ładunku przemieszczanego na taczce po nieutwardzonej nawierzchni nie może przekraczać łącznie z masą taczki:
Podpowiedź: art. 24.1
Akt prawny: [73] - ISAP; Zmiany
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych. Dz.U.00.26.313 Zmiany: Dz.U.00.82.930, Dz.U.09.56.462

Specjalności: W,WO, Zakres: znajomość całości przepisów
Źródło: baza haustechnik
Dodane przez specjalność: -
Dodane przez (nick): haustechnik

Wasze uwagi:
Nick: cookie_monster - data: 2017-10-24 20:07:08
Zmiana do Rozporządzenia z dnia 27.04.2017: Masa ładunku przemieszczanego na taczce łącznie z masą taczki, nie może przekraczać: 1) Po terenie płaskim o twardej i gładkiej nawierzchni o nachyleniu: a) do 5% - 100kg mężczyźni, 40kg kobiety b) powyżej 5% - 75kg mężczyźni, 40kg kobiety 2) Po terenie nierównym lub nieutwardzonym - 60% wartości z pkt. 1
Odpowiedź:Zgłoś
uwagi
Wpisz nr pytania Nick:  
enerpro © 2016