kask kask
Pytanie: 1334
Jaki wg Kpa organ administracji publicznej jest właściwy do uchylenia decyzji ostatecznej, na mocy której żadna ze stron nie nabyła prawa?
Podpowiedź: art. 154 par. 1
Akt prawny: [169] - ISAP; Zmiany
Ustawa z dnia 14.06.1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego. t.j.:Dz.U.16.23 Zmiany: Dz.U.16.868 art.30

Specjalności: P,W,PO,WO, Zakres: znajomość przepisów działów I i II
Źródło: baza haustechnik
Dodane przez specjalność: -
Dodane przez (nick): haustechnik

Wasze uwagi:
Nick: Adam - data: 2016-11-15 20:53:22
według mnie brak poprawnej odpowiedzi
Odpowiedź:

Nick: Adam - data: 2016-11-15 20:51:12
art 157 nie mówi o tym że można ją uchylić z powodu nie nabycia prawa przez żadną ze stron, na podstawie art 156 decyzja może być uchylona tylko przez II instancje
Odpowiedź:

Nick: roman - data: 2016-11-14 21:18:15
oraz art. 157
Odpowiedź:Zgłoś
uwagi
Wpisz nr pytania Nick:  
enerpro © 2016