kask kask
Pytanie: 1342
Wg Kpa odmowa wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji następuje w formie:
Podpowiedź: Art. 61a oraz Art. 149 par. 3
Akt prawny: [169] - ISAP; Zmiany
Ustawa z dnia 14.06.1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego. t.j.:Dz.U.16.23 Zmiany: Dz.U.16.868 art.30

Specjalności: P,W,PO,WO, Zakres: znajomość przepisów działów I i II
Źródło: 500 pytań Izby
Dodane przez specjalność: -
Dodane przez (nick): haustechnik

Wasze uwagi:
Nick: Marcela - data: 2018-09-27 20:19:29
Postanowienia. Zgodnie z artykułem 149 §3
Odpowiedź: ZMIENIŁEM NA POSTANOWIENIE w oparciu o Art. 61a oraz Art. 149 par. 3, również art. 31 par. 2 mówi o odmowie w formie postanowienia. DOPYTAJCIE NA KURSACH W IZBIE. W SZCZEGÓLNOŚCI, IŻ JEST TO PYTANIE Z ICH OPRACOWANIA Z 2014.

Nick: MR - data: 2018-05-16 21:01:35
Prawidłowa odpowiedź: decyzja Mylący jest zapis "wszczęcie", które dotyczy postępowania ale odmowa (czyli dokładnie odpowiedź na pytanie) dotyczy decyzji Interpretacja: §61a - odmowa wszczęcia postępowania - np ktoś przychodzi do urzędu (organu) i składa pismo - dostaje pieczątkę "wpłynęło" i następuję tok wydarzeń o nazwie: postępowanie (zgodnie z KPA w trakcie urząd może wydać postanowienia - związane ze sprawą "adnotacje") na którego końcu wydaje decyzję. Więc w §61a organ odmawia "startu" i sporządza postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania. §157 i §158 - postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji wszczyna się na żądanie strony bądź z urzędu; rozstrzygnięcie w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji, które organ (wyższego stopnia) sporządza jako decyzję.
Odpowiedź:

Nick: ebej - data: 2018-04-15 19:06:01
Na podst. Art.61a - postanowienie
Odpowiedź:

Nick: Piotr - data: 2017-05-01 21:21:37
Podobne pytanie jest nr 3041. i chyba faktycznie tam powinna być odpowiedź : DECYZJI (bo pytanie jest o rozstrzygnięcie o odmowie), a tam jest o odmowie wszczęscia postepowania i tutaj powinno być POSTANOWIENIE
Odpowiedź:

Nick: msz82 - data: 2016-11-14 21:18:15
Art.158. § 1. Rozstrzygnięcie w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji następuje w drodze decyzji
Odpowiedź:

Nick: Luke80 - data: 2016-11-14 21:18:15
Art 158.1
Odpowiedź:

Nick: Luke80 - data: 2016-11-14 21:18:15
Konsekwencją wprowadzenia art. 61a k.p.a. jest przyjęcie zasady, że odmowa wszczęcia postępowań w sprawie wznowienia postępowania i stwierdzenia nieważności decyzji również będzie następowała w drodze postanowienia, na które służy zażalenie.
Odpowiedź:

Nick: Luke80 - data: 2016-11-14 21:18:15
Może organ nie może odmówić wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji... Odmowa wznowienie postępowania, a wszczęcie postępowania w sprawie stwierdzenie nieważności decyzji to chyba inne rzeczy.
Odpowiedź:

Nick: justka - data: 2016-11-14 21:18:15
Prawidłowa odpowiedź to B. Potwierdzone na kursie. Art. 157 par. 3 został uchylony. Teraz można powołać się na art. 149 par. 3.
Odpowiedź:

Nick: Andrrew - data: 2016-11-14 21:18:15
Dokładnie, pytanie już nieaktualne, wg art. 149.3 odpowiedź prawidłowa to B.
Odpowiedź:

Nick: krzych_w - data: 2016-11-14 21:18:15
art 158.1 "rozstrzygnięcie w sprawie nieważności decyzji następuje w drodze decyzji" Odmowa wszczęcia postępowania to jakieś tam rozstrzygnięcie więc może jednak decyzja
Odpowiedź:

Nick: krzych_w - data: 2016-11-14 21:18:15
moim zdaniem pytanie nieaktualne, ponieważ w aktualnej wersji ustawy nie ma mowy o możliwości odmowy wszczęcia postępowania w sprawie nieważności decyzji, jest jedynie mowa o odmowie w sprawie wznowienia postępowania i wtedy jest postanowienie (art 149.3)
Odpowiedź:

Nick: kowcia - data: 2016-11-14 21:18:15
art. 149 par.3 odp b) postanowienia. Prosba o zmiane!
Odpowiedź:

Nick: Adamo - data: 2016-11-14 21:18:15
Potwierdzam - wg znowelizowanej ustawy odp. B, postanowienia
Odpowiedź:

Nick: m - data: 2016-11-14 21:18:15
niestety na ABC jest na dzien 23-11-2011 wersja nieaktualna i pisza o decyzji.
Odpowiedź:

Nick: Koowalik - data: 2016-11-14 21:18:15
Odp. B bo Art. 61a.§ 1. Gdy żądanie, o którym mowa w art. 61, zostało wniesione przez osobę niebędącą stroną lub z innych uzasadnionych przyczyn postępowanie nie może być wszczęte, organ administracji publicznej wydaje postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania.
Odpowiedź:

Nick: Piotr - data: 2016-11-14 21:18:15
odpowiedź : POSTANOWIENIE, a nie decyzja
Odpowiedź:

Nick: max - data: 2016-11-14 21:18:15
Art. 157 § 3 uchylony przez art. 1 pkt 25 ustawy z dnia 3 grudnia 2010 r. (Dz.U.11.6.18) zmieniającej nin. ustawę z dniem 11 kwietnia 2011 r.
Odpowiedź:Zgłoś
uwagi
Wpisz nr pytania Nick:  
enerpro © 2016