kask kask
Pytanie: 1356
Załatwienie sprawy przez organ administracji publicznej I-szej instancji, wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż:
Podpowiedź: art.35.3
Akt prawny: [169] - ISAP; Zmiany
Ustawa z dnia 14.06.1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego. t.j.:Dz.U.16.23 Zmiany: Dz.U.16.868 art.30

Specjalności: P,W,PO,WO, Zakres: znajomość przepisów działów I i II
Źródło: baza haustechnik
Dodane przez specjalność: -
Dodane przez (nick): haustechnik

Wasze uwagi:
Nick: Marcela - data: 2018-09-27 21:53:55
Nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej– nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym – w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania.
Odpowiedź: Pozostawiam A. Co do zasady 1 miesiąc, w sprawach szczególnie skomplikowanych (wyjątkowych 2). Dopytajcie na kursie w Izbie.

Nick: TM - data: 2016-11-14 21:18:15
Załatwienie sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy! Odpowiedź B!!
Odpowiedź:

Nick: roan - data: 2016-11-14 21:18:15
wg Art.35.§3. wyjaśnienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym - w ciągu miesiąca. Z powyższego jasno wynika, że odpowiedź A jest prawidłowa.
Odpowiedź:

Nick: WZ - data: 2016-11-14 21:18:15
Moim zdaniem, zgodnie z tym artykułem, prawidłową odpowiedzia jest B... poniewaz istnieje mozliwosc zalatwienia "skomplikowanych" spraw w ciągu 2 m-y...
Odpowiedź:Zgłoś
uwagi
Wpisz nr pytania Nick:  
enerpro © 2016