kask kask
Pytanie: 1394
Prezesowi URTiP przekazują i udostępniają zainteresowanym podmiotom specyfikacje techniczne stosowanych zakończeń sieci, interfejsów
Podpowiedź: -
Akt prawny: [130] - ISAP; Zmiany
Ustawa z dnia 16.07.2004 r. – Prawo telekomunikacyjne. Jednolity tekst Dz.U.14.243 Zmiany: Dz.U.13.1635, Dz.U.14.827 art.48, Dz.U.14.1198 art.11, Dz.U.15.1069 art.3, Dz.U.15.1893 art.36, Dz.U.15.2281 art.19, Dz.U.16.147 art.9, Dz.U.16.542 art.107, Dz.U.16.1893 art.36, Dz.U.16.903 art.8

Specjalności: P,W,PO,WO, Zakres: ogólna znajomość przedmiotu aktu prawnego i zakresu jego obowiązywania szczegółowa znajomość: Dział I - rozdział 1, 2 Dział II -rozdział2 Dział IV - rozdział 1 Dział V - całość Dział Vi - całość Dział VIII - całość
Źródło: baza haustechnik
Dodane przez specjalność: -
Dodane przez (nick): haustechnik

Wasze uwagi:
Nick: Paweł - data: 2016-11-14 21:18:15
ODP A; Art. 137. 1. Operatorzy są obowiązani przekazywać Prezesowi UKE oraz udostępniać zainteresowanym podmiotom specyfikacje techniczne stosowanych zakończeń sieci, interfejsów radiowych i ich zmiany zanim usługi telekomunikacyjne, które mają być świadczone przez te zakończenia sieci lub interfejsy radiowe staną się dostępne dla użytkowników. Prezesowi URTiP --> Prezesowi UKE
Odpowiedź:Zgłoś
uwagi
Wpisz nr pytania Nick:  
enerpro © 2016