kask kask
Pytanie: 1677
Organem uprawnionym do ukarania z tytułu utrzymania obiektu w złym stanie technicznym jest
Podpowiedź: art. 91a
Akt prawny: [1] - ISAP; Zmiany
Ustawa z dnia 07.07.1994 r. – Prawo budowlane. t.j.: Dz. U.16.290

Specjalności: P,W,PO,WO, Zakres: znajomość całości przepisów
Źródło: baza haustechnik
Dodane przez specjalność: -
Dodane przez (nick): haustechnik

Wasze uwagi:
Nick: MG - data: 2016-11-14 21:18:15
Odp. poprawna to C, jest ok Uzasadnienie: " Nadzór budowlany na podstawie art. 93 Prawa budowlanego ma prawo nałożyć karę grzywny w postaci mandatu na właściciela lub zarządcę obiektu budowlanego, który nie spełnia obowiązku poddawania obiektów kontrolom okresowym lub nie przechowuje dokumentów związanych z obiektem albo nie prowadzi książki obiektu budowlanego. Maksymalnie mandat może wynieść 500 zł. Należy podkreślić, że nałożyć grzywnę może tylko pracownik inspektoratu mający odpowiednie upoważnienie wydane przez właściwego wojewodę. Upoważnienie obowiązuje na terenie działania inspektoratu i jest ważne łącznie z legitymacją służbową. Można odmówić przyjęcia mandatu karnego, ale wtedy organ nadzoru budowlanego wystąpi do sądu z wnioskiem o ukaranie. Wyższa kara grozi za niewykonanie (już w czasie przeprowadzanej kontroli lub bezpośrednio po niej) obowiązku określonego w art. 70 ust. 1 Prawa budowlanego, czyli za nieusunięcie nieprawidłowości i uszkodzeń, które mogłyby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub zagrożenie środowiska. Jest to wykroczenie, które podlega karze aresztu albo karze ograniczenia wolności lub też karze grzywny, a właściwym do orzekania jest sąd rejonowy."
Odpowiedź:

Nick: aga - data: 2016-11-14 21:18:15
nadzór każe tylko za wykroczenia tj. to co określone w art. 92, 93, natomiast w art 90, 91 i 91a określone są przestępstwa i tu sąd wymierza karę
Odpowiedź:

Nick: rrobert - data: 2016-11-14 21:18:15
Też celowałem w A, ale jeżeli chodzi o karanie bezpośrednio to raczej sąd, Nadzór może nałożyc karę.
Odpowiedź:

Nick: int - data: 2016-11-14 21:18:15
Czy czasem nie powinna być odpowiedź A?
Odpowiedź:Zgłoś
uwagi
Wpisz nr pytania Nick:  
enerpro © 2016