kask kask
Pytanie: 178
Zespół zabezpieczający, uniemożliwiający wtórne zanieczyszczenie wody w instalacji wodociągowej w budynku, należy instalować:
Podpowiedź: § 115 ust. 2 który odwołuje się do § 113 pkt 7
Akt prawny: [2] - ISAP; Zmiany
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. JT Dz.U. 15.1422

Specjalności: P,W,PO,WO, Zakres: dla A, B, IS, IE - znajomość całości przepisów dla D,M,K,T,W- ogólna znajomość przedmiotu aktu prawnego
Źródło: baza haustechnik
Dodane przez specjalność: -
Dodane przez (nick): haustechnik

Wasze uwagi:
Nick: Budda - data: 2016-11-14 21:18:15
...od strony instalacji....
Odpowiedź:Zgłoś
uwagi
Wpisz nr pytania Nick:  
enerpro © 2016