kask kask
Pytanie: 3033
W przypadku zastosowania umywalek szeregowych do mycia zbiorowego (np. na placach budowy) powinno przypadać co najniej jedno stanowisko do mycia (zawór czerpalny wody) na każych:
Akt prawny: [69] - ISAP; Zmiany
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Jednolity tekst Dz.U.03.169.1650 Zmiany:Dz.U.07.49.330 par.1, Dz.U.08.108.690 par.1, Dz.U.11.173.1034 par.1

Specjalności: P,W,PO,WO, Zakres: znajomość całości przepisów
Źródło: pytanie dodane przez użytkownika
Dodane przez (nick): użytkownik

Wasze uwagi:
Nick: kursant - data: 2017-04-30 20:03:51
podpowiedź: Załącznik 3, par 19.1 ww. rozporządzenia
Odpowiedź:Zgłoś
uwagi
Wpisz nr pytania Nick:  
enerpro © 2016