kask kask
Pytanie: 3048
Jeżeli naprzeciwko kabin są umieszczone pisuary, odległości między ścianą, na której są zainstalowane, a kabinami nie powinna być mniejsza niż:
Akt prawny: [69] - ISAP; Zmiany
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Jednolity tekst Dz.U.03.169.1650 Zmiany:Dz.U.07.49.330 par.1, Dz.U.08.108.690 par.1, Dz.U.11.173.1034 par.1

Specjalności: Zakres: znajomość całości przepisów
Źródło: pytanie dodane przez użytkownika
Dodane przez (nick): użytkownik

Wasze uwagi:
Nick: daninter - data: 2017-11-12 19:30:12
art. 27 ust. 5
Odpowiedź:

Nick: daninter - data: 2017-11-12 19:29:59
art. 27 ust. 5
Odpowiedź:Zgłoś
uwagi
Wpisz nr pytania Nick:  
enerpro © 2016