kask kask
Pytanie: 3051
Producent albo importer, który wprowadza do obrotu wyrób budowlany podlegający obowiązkowi oznakowania CE lub znakiem budowlanym bez tego oznakowania, podlega karze pieniężnej w wysokości
Podpowiedź: Art. 36c
Akt prawny: [40] - ISAP; Zmiany
Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych. Jednolity tekst Dz.U.14.883 Zmiany: Dz. U.15.1165 art. 1 Dz.U.16.542 art.105

Specjalności: Zakres: znajomość całości przepisów
Źródło: baza hautechnik
Dodane przez (nick): haustechnik

Wasze uwagi:
Nick: inz - data: 2018-11-21 12:40:58
ROZDZIAŁ 6A. KARY PIENIĘŻNE. 27) Art. 36a [Wprowadzanie do obrotu wyrobu nienadającego się do zamierzonego zastosowania] Producent albo importer, który wprowadza do obrotu wyrób budowlany nienadający się do zamierzonego zastosowania w zakresie zadeklarowanych właściwości użytkowych, podlega karze pieniężnej w wysokości do 100 000 zł. Art. 36b [Umieszczanie oznakowania CE] Producent, który umieszcza oznakowanie CE albo znak budowlany na wyrobie budowlanym, który nie posiada właściwości użytkowych określonych w deklaracji właściwości użytkowych lub krajowej deklaracji, podlega karze pieniężnej w wysokości do 100 000 zł. Art. 36c [Wprowadzanie do obrotu bez oznakowania] Producent albo importer, który wprowadza do obrotu wyrób budowlany podlegający obowiązkowi oznakowania CE lub znakiem budowlanym bez tego oznakowania, podlega karze pieniężnej w wysokości do 20 000 zł. Więć odpowiedź A 20 000 zł.
Odpowiedź:

Nick: Mateo - data: 2018-11-20 14:13:14
Potwierdzam wpis cookie_monster. do 20 000zł.
Odpowiedź:

Nick: cookie_monster - data: 2017-11-06 08:46:11
nie wprowadzaj w błąd ! Art. 36c. Producent albo importer, który wprowadza do obrotu wyrób budowlany podlegający obowiązkowi oznakowania CE lub znakiem budowlanym bez tego oznakowania, podlega karze pieniężnej w wysokości do 20 000 zł.
Odpowiedź:

Nick: Szymon - data: 2017-04-30 20:27:07
W tym roku wzrosły kary i wynosi 100 000...
Odpowiedź:Zgłoś
uwagi
Wpisz nr pytania Nick:  
enerpro © 2016