kask kask
Pytanie: 3055
Minimalny odstęp w powietrzu od nieosłoniętych urządzeń i instalacji elektrycznych lub ich części znajdujących się pod napięciem, wyznaczające zewnętrzne granice stref prac pod napięciem i w pobliżu napięcia, dla linii 15kV wynoszą:
Podpowiedź: par. 25.2
Akt prawny: [72] - ISAP; Zmiany
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28.03.2013r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych. Dz.U.13.492

Specjalności: Zakres: dla specjalności IS i IE - znajomość całości przepisów dla pozostałych - ogólna znajomość przedmiotu aktu prawnego
Źródło: baza hautechnik
Dodane przez (nick): haustechnik

Wasze uwagi:
Nick: Arek - data: 2017-05-13 23:04:52
odpowiedź C powinna być poprawiona: zamiast 0,6 m powinno być 0,16 m. wg &25.1 i zamieszczonej tabelki w przepisie.
Odpowiedź:

Nick: kursant - data: 2017-04-30 20:19:29
zg. z par 25 ust. 2 (tabelka) dla 15kV wymiary wynoszą: pod napięciem 160mm, w pobliżu napięcia 1160mm w odpowiedziach nie ma poprawnej, o ile w poz. C wartość 0,6m nie jest zwykłym błędem pisarskim
Odpowiedź:Zgłoś
uwagi
Wpisz nr pytania Nick:  
enerpro © 2016