kask kask
Pytanie: 3096
Wniosek o wyłączenie z udziału w sprawie Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej roztrzyga:
Akt prawny: [39] - ISAP; Zmiany
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31.10.2002 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania dyscyplinarnego w stosunku do członków samorządów zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów. Dz.U.02.194.1635

Specjalności: P,W,PO,WO, Zakres: ogólna znajomość przedmiotu aktu prawnego
Źródło: pytanie dodane przez użytkownika
Dodane przez (nick): użytkownik

Wasze uwagi:
Nick: IS - data: 2018-04-19 22:39:04
paragraf 5.3
Odpowiedź:Zgłoś
uwagi
Wpisz nr pytania Nick:  
enerpro © 2016