kask kask
Pytanie: 3106
Ile wynosi minimalna wysokość pomieszczenia stałej pracy jeżeli w pomieszczeniu nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia?
Podpowiedź: Par 20.3.2
Akt prawny: [69] - ISAP; Zmiany
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Jednolity tekst Dz.U.03.169.1650 Zmiany:Dz.U.07.49.330 par.1, Dz.U.08.108.690 par.1, Dz.U.11.173.1034 par.1

Specjalności: Zakres: znajomość całości przepisów
Źródło: pytanie dodane przez użytkownika
Dodane przez (nick): użytkownik

Wasze uwagi:
Nick: PB - data: 2019-05-16 18:03:42
Nie jest powiedziane w pytaniu w jakim pomieszczeniu realizuje się pracę. Może to być równie dobrze kiosk. Więc w takim wypadku odpowiedź 2,2 jest prawidłowa.
Odpowiedź:

Nick: PB - data: 2019-05-16 18:02:51
Nie jest powiedziane w pytaniu w jakim pomieszczeniu realizuje się pracę. Może to być równie dobrze kiosk. Więc w takim wypadku odpowiedź 2,2 jest prawidłowa.
Odpowiedź:

Nick: brzozkowy - data: 2019-05-12 18:48:26
Potwierdzam, poprawna odpowiedź w tym przypadku co C
Odpowiedź:

Nick: Mateo - data: 2018-11-20 17:04:40
Nie ma co wyjaśniać. Odpowiedzią na te pytanie jset 3,0 m. Jest to napisane dokładnie tam gdzie wskazuje podpowiedź czyli Par. 20.1.1
Odpowiedź:

Nick: Arkadio86 - data: 2018-09-28 00:24:27
odpowiedź C. obniżenie pomieszczenia pracy stałej do 2,5 m wymaga zastosowania klimatyzacji i zgody państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego (§20 ust. 2)
Odpowiedź: Pytanie do wyjaśnienia w Izbie. Czy intencją było przejście wszystkich przypadków dla obniżenia, aż do 2,2m dla np. portierni?

Nick: sru - data: 2017-05-08 11:17:57
błąd. prawidłowa odp. to C. § 20. 1. Wysokość pomieszczenia stałej pracy nie moŜe być mniejsza niŜ: 1) 3 m w świetle - jeŜeli w pomieszczeniu nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia;
Odpowiedź:

Nick: Butek - data: 2017-04-11 00:12:16
PAr 19.3.2 "2,2m w świetle - w dyżurce, portierni, kantorze, kiosku ulicznym, dworcowym i innym oraz w pomieszczeniu usytuowanym na antresoli otwartej do większego pomieszczenia"
Odpowiedź:Zgłoś
uwagi
Wpisz nr pytania Nick:  
enerpro © 2016