kask kask
Pytanie: 3124
Kto wydane pozwolenie na usunięcie drzewa lub przewu znajdującego się na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków?
Akt prawny: [147] - ISAP; Zmiany
Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody. Jednolity tekst Dz.U.15.1651 Zmiany: Dz.U.15.1045 art.29, M.P.15.1064, Dz.U.16.422 art.2

Specjalności: Zakres: ogólna znajomość przedmiotu aktu prawnego - Rozdziały 1, 4, 9 i 11 dla W - tylko Rozdziały 4 i 9
Źródło: pytanie dodane przez użytkownika
Dodane przez (nick): użytkownik

Wasze uwagi:
Nick: sru - data: 2017-05-15 05:17:28
Art. 83a. 1. Zezwolenie na usunięcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości wydaje wójt, burmistrz albo prezydent miasta, a w przypadku gdy zezwolenie dotyczy usunięcia drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków – wojewódzki konserwator zabytków.
Odpowiedź:Zgłoś
uwagi
Wpisz nr pytania Nick:  
enerpro © 2016