kask kask
Pytanie: 428
Temperatura wewnętrznej powierzchni ściany zewnętrznej w budynku produkcyjnym powinna być wyższa niż temperatura punktu rosy powietrza o co najmniej:
Podpowiedź: zał. nr 2 p.2.2.1
Akt prawny: [2] - ISAP; Zmiany
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. JT Dz.U. 15.1422

Specjalności: P,W,PO,WO, Zakres: dla A, B, IS, IE - znajomość całości przepisów dla D,M,K,T,W- ogólna znajomość przedmiotu aktu prawnego
Źródło: baza haustechnik
Dodane przez specjalność: -
Dodane przez (nick): haustechnik

Wasze uwagi:
Nick: zdający - data: 2017-10-22 06:50:12
Odpowiedzi są nieaktualne - powinno być wg Polskie Normy
Odpowiedź:

Nick: MTM - data: 2016-11-14 21:18:15
zał. nr2 p/2.2.1 nie mówi, że temperatura ma byc wyższa o jeden stopień od temp. punktu rosy. Po inżyniersku należałoby przyjąć conajmniej 3 stopnie Celsjusza
Odpowiedź:

Nick: Andrrew - data: 2016-11-14 21:18:15
aktualnie ma być zgodnie z PN
Odpowiedź:

Nick: Jarek - data: 2016-11-14 21:18:15
Nie aktualne pytanie, zał. nr2 p/2.2.1 uległ zmianie.
Odpowiedź:Zgłoś
uwagi
Wpisz nr pytania Nick:  
enerpro © 2016