kask kask
Pytanie: 439
Oświetlenie bezpieczeństwa należy stosować we wszystkich pomieszczeniach?
Podpowiedź: art. 181.2
Akt prawny: [2] - ISAP; Zmiany
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. JT Dz.U. 15.1422

Specjalności: P,W,PO,WO, Zakres: dla A, B, IS, IE - znajomość całości przepisów dla D,M,K,T,W- ogólna znajomość przedmiotu aktu prawnego
Źródło: baza haustechnik
Dodane przez specjalność: -
Dodane przez (nick): haustechnik

Wasze uwagi:
Nick: msz82 - data: 2016-11-14 21:18:15
pytanie dotyczy Oswietlenia AWARYJNEGO : 181.1. Budynek, w którym zanik napięcia w elektroenergetycznej sieci zasilającej może spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, poważne zagrożenie środowiska, a także znaczne straty materialne, należy zasilać co najmniej z dwóch niezależnych, samoczynnie załączających się źródeł energii elektrycznej oraz wyposażać w samoczynnie załączające się oświetlenie AWARYJNE (zapasowe lub ewakuacyjne). W budynku wysokościowym jednym ze źródeł zasilania powinien być zespół prądotwórczy.
Odpowiedź:

Nick: Luke80 - data: 2016-11-14 21:18:15
Art 181.1 - W budynku, w którym zanik napięcia w elektroenergetycznej sieci zasilającej może spowodować zagrożenie życia lub zdrowia
Odpowiedź:

Nick: roman - data: 2016-11-14 21:18:15
181.1
Odpowiedź:Zgłoś
uwagi
Wpisz nr pytania Nick:  
enerpro © 2016