kask kask
Pytanie: 511
Przejazd kolejowy to:
Podpowiedź: art. 3.1
Akt prawny: [5] - ISAP; Zmiany
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20.10.2015 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie. Dz.U.15.1744

Specjalności: Zakres: dla specjalności D,M,K znajomość całości przepisów dla specjalności T,IS i IE - ogólna znajomość przedmiotu aktu prawnego
Źródło: baza haustechnik
Dodane przez specjalność: -
Dodane przez (nick): haustechnik

Wasze uwagi:
Nick: Arkadiusz - data: 2018-04-29 19:08:11
w ustawie jest mowa o przejeździe kolejowo-drogowym. nie ma takiego pojęcia jak przejazd kolejowy.
Odpowiedź:

Nick: MKR_PXM - data: 2016-11-14 21:18:15
z tego zakresu chyba dublują się pytania
Odpowiedź:Zgłoś
uwagi
Wpisz nr pytania Nick:  
enerpro © 2016