kask kask
Pytanie: 529
Przejazdy kolejowo - drogowe kategorii B są to:
Podpowiedź: par. 5 pkt 2
Akt prawny: [5] - ISAP; Zmiany
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20.10.2015 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie. Dz.U.15.1744

Specjalności: Zakres: dla specjalności D,M,K znajomość całości przepisów dla specjalności T,IS i IE - ogólna znajomość przedmiotu aktu prawnego
Źródło: baza haustechnik
Dodane przez specjalność: -
Dodane przez (nick): haustechnik

Wasze uwagi:
Nick: STG - data: 2016-10-20 21:32:52
NIEAKTUALNE!!!!
Odpowiedź: Odświeżyłem treść pytania i paragraf. Niestety podstawa prawna puki co musi pozostać (zmiany w bazie) - czyli uchylona. Nowa jest w aktach zmieniających ISAP. i paragraf przywołany tez z aktualnej.Zgłoś
uwagi
Wpisz nr pytania Nick:  
enerpro © 2016