kask kask
Pytanie: 537
Przejazdy kolejowe kategorii E to:
Podpowiedź: art. 9.5
Akt prawny: [5] - ISAP; Zmiany
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20.10.2015 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie. Dz.U.15.1744

Specjalności: Zakres: dla specjalności D,M,K znajomość całości przepisów dla specjalności T,IS i IE - ogólna znajomość przedmiotu aktu prawnego
Źródło: baza haustechnik
Dodane przez specjalność: -
Dodane przez (nick): haustechnik

Wasze uwagi:
Nick: Kuba - data: 2018-05-03 17:08:48
użytku niepublicznego to "F", dobra odpowiedź to odp. C
Odpowiedź:

Nick: Kuba - data: 2018-05-03 17:08:38
użytku niepublicznego to "F", dobra odpowiedź to odp. C
Odpowiedź:

Nick: Cofeina - data: 2016-11-14 21:18:15
Prawidłowa odpowiedź winna brzmieć C: "przejazdy i przejścia użytku niepublicznego"
Odpowiedź:Zgłoś
uwagi
Wpisz nr pytania Nick:  
enerpro © 2016