kask kask
Pytanie: 540
Natężenie ruchu drogowego na przejazdach kolejowych w ciągu dróg krajowych ustala się na podstawie:
Podpowiedź: zał. nr 2 p.2.1
Akt prawny: [5] - ISAP; Zmiany
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20.10.2015 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie. Dz.U.15.1744

Specjalności: Zakres: dla specjalności D,M,K znajomość całości przepisów dla specjalności T,IS i IE - ogólna znajomość przedmiotu aktu prawnego
Źródło: baza haustechnik
Dodane przez specjalność: -
Dodane przez (nick): haustechnik

Wasze uwagi:
Nick: Ja - data: 2018-05-14 21:52:43
Daro odpowiedź C, nie ma wzmianki o generalnych ale jest to logiczne, skoro muszą wykonać pomiar raz na 5 lat, pomiar wykonują dla wszystkich linii więc można go nazwać generalnym pomiarem
Odpowiedź:

Nick: Daro - data: 2017-05-11 19:13:07
Pytanie dotyczy aktualnie załącznika nr 1. Zgodnie z pkt. 1 jest to okres co 5 lat ale nie ma już wzmianki o generalnym pomiarze dla dróg krajowych więc powinna być odp. A
Odpowiedź:

Nick: Grześ - data: 2016-11-14 21:18:15
załącznik nr 1 pkt.1
Odpowiedź:Zgłoś
uwagi
Wpisz nr pytania Nick:  
enerpro © 2016