kask kask
Pytanie: 542
Pomiary natężenia ruchu drogowego na przejazdach przeprowadza się:
Podpowiedź: zał. nr 2 p.3
Akt prawny: [5] - ISAP; Zmiany
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20.10.2015 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie. Dz.U.15.1744

Specjalności: Zakres: dla specjalności D,M,K znajomość całości przepisów dla specjalności T,IS i IE - ogólna znajomość przedmiotu aktu prawnego
Źródło: baza haustechnik
Dodane przez specjalność: -
Dodane przez (nick): haustechnik

Wasze uwagi:
Nick: Grzesiek - data: 2017-11-16 21:37:29
Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 26.02.1996 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych z drogami publicznymi i ich usytuowanie. zał.2 p.3 Powinna być odpowiedź A: od 6:00 do 18:00. "Kujon" ma rację:)
Odpowiedź:

Nick: Daro - data: 2017-05-11 19:15:35
Jeszcze można by poprawić nr załącznika na 1
Odpowiedź:

Nick: Kujon - data: 2016-11-14 21:18:15
Odpowiedź już nieaktualna. Weszło w życie nowe rozporządzenie - Dz.U.15.1744 i nie ma już w załącznikach podanego okresu czasu od 6 do 18 tylko dwie doby - wtorek i środa lub środa i czwartek. Pozdrawiam
Odpowiedź:Zgłoś
uwagi
Wpisz nr pytania Nick:  
enerpro © 2016