kask kask
Pytanie: 543
Przy pomiarach natężenia ruchu drogowego na przejazdach kolejowych uwzględnia się pojazdy:
Podpowiedź: zał. nr 2 p.4
Akt prawny: [5] - ISAP; Zmiany
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20.10.2015 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie. Dz.U.15.1744

Specjalności: Zakres: dla specjalności D,M,K znajomość całości przepisów dla specjalności T,IS i IE - ogólna znajomość przedmiotu aktu prawnego
Źródło: baza haustechnik
Dodane przez specjalność: -
Dodane przez (nick): haustechnik

Wasze uwagi:
Nick: Grześ - data: 2016-11-14 21:18:15
Załącznik nr 1 pkt 6
Odpowiedź:Zgłoś
uwagi
Wpisz nr pytania Nick:  
enerpro © 2016