kask kask
Pytanie: 697
W torze bezstykowym występują typy szyn, które powinny odpowiadać standardom konstrukcyjnym odpowiedniej klasy torów:
Podpowiedź: art. 21.4.1
Akt prawny: [13] - ISAP; Zmiany
Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10.09.1998 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie Dz.U.98.151.987 Zmiany: Dz.U.14.867 par.1

Specjalności: P,W, Zakres: dla K - znajomość całości przepisów, dla pozostałych - ogólna znajomość przedmiotu aktu prawnego wyłącznie w zakresie: Dział I - całość Dział II -rozdz. 1 i 2 Dział III-rozdz. 5,9, 10 (dla M tylko 9) Dział IV - rozdz. 4 i 8 Dział V - rozdz. 3 Dział VI - rozdz. 1,2,3 i 4 Dział VIII -całość
Źródło: baza haustechnik
Dodane przez specjalność: -
Dodane przez (nick): haustechnik

Wasze uwagi:
Nick: JU - data: 2016-11-14 21:18:15
Podpowiedź: 21.4.1... To pytanie obowiązuje tylko K - odpowiedź jest w rozdziale 4, Dział III
Odpowiedź:Zgłoś
uwagi
Wpisz nr pytania Nick:  
enerpro © 2016