kask kask
Pytanie: 961
Skreślenie z listy członka Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa następuje w wypadku:
Podpowiedź: art. 42 ust. 1 pkt 2
Akt prawny: [37] - ISAP; Zmiany
Ustawa z dnia 15.12.2000r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa. Jednolity tekst Dz.U.14.1946 Zmiany: Dz.U.16.65 art.69

Specjalności: Zakres: znajomość całości przepisów
Źródło: baza haustechnik
Dodane przez specjalność: -
Dodane przez (nick): haustechnik

Wasze uwagi:
Nick: Marcela - data: 2018-09-27 18:58:41
Skreślenie następuje w wypadku: wniosku członka; orzeczenia o stwierdzeniu utraty uprawnień budowlanych; orzeczenia kary w sprawie dyscyplinarnej; śmierci członka a także w wypadku nieuiszczania składek członkowskich przez okres 1 roku.
Odpowiedź: Dziękuję za uzupełnienie. Jest to oryginalne pytanie i odpowiedzi z egzaminu.Zgłoś
uwagi
Wpisz nr pytania Nick:  
enerpro © 2016