kask kask
Pytanie: 988
Jaki dokument sporządza właściwy organ po przeprowadzeniu kontroli wyrobów budowlanych wprowadzanych do obrotu?
Podpowiedź: art. 21.1
Akt prawny: [40] - ISAP; Zmiany
Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych. Jednolity tekst Dz.U.14.883 Zmiany: Dz. U.15.1165 art. 1 Dz.U.16.542 art.105

Specjalności: Zakres: znajomość całości przepisów
Źródło: baza haustechnik
Dodane przez specjalność: -
Dodane przez (nick): haustechnik

Wasze uwagi:
Nick: KA - data: 2016-11-14 21:18:15
art.21 ust.1 i 3
Odpowiedź:Zgłoś
uwagi
Wpisz nr pytania Nick:  
enerpro © 2016