kask kask
Pytanie: 989
Kiedy wszczyna się postępowanie administracyjne w sprawie wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu
Podpowiedź: art.16.1a
Akt prawny: [40] - ISAP; Zmiany
Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych. Jednolity tekst Dz.U.14.883 Zmiany: Dz. U.15.1165 art. 1 Dz.U.16.542 art.105

Specjalności: Zakres: znajomość całości przepisów
Źródło: baza haustechnik
Dodane przez specjalność: -
Dodane przez (nick): haustechnik

Wasze uwagi:
Nick: Tomek - data: 2016-11-14 21:18:15
odpowiedź B - art.16.1a na podst zmiany Dz.U. 2010 nr 114 poz. 760 2010.12.30
Odpowiedź:

Nick: ja - data: 2011-05-08 01:02:49
art. 28 jest uchylony
Odpowiedź: ustawiłem jako nieaktualneZgłoś
uwagi
Wpisz nr pytania Nick:  
enerpro © 2016