kask kask
Pytanie: 990
W jakiej formie właściwy organ nakazuje wstrzymanie wprowadzenia do obrotu wyrobu budowlanego?
Podpowiedź: art. 30.1
Akt prawny: [40] - ISAP; Zmiany
Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych. Jednolity tekst Dz.U.14.883 Zmiany: Dz. U.15.1165 art. 1 Dz.U.16.542 art.105

Specjalności: Zakres: znajomość całości przepisów
Źródło: baza haustechnik
Dodane przez specjalność: -
Dodane przez (nick): haustechnik

Wasze uwagi:
Nick: ebej - data: 2018-03-21 13:40:58
Art 30. 2 "...zakazuje, w drodze decyzji, obrotu wyrobem budowlanym"
Odpowiedź:

Nick: adrian - data: 2016-11-14 21:18:15
W zestawie 500, prawidłową odpowiedzią jest: postanowienie
Odpowiedź:

Nick: marian k - data: 2016-11-14 21:18:15
powinno być A
Odpowiedź:

Nick: marian k - data: 2016-11-14 21:18:15
powinno być A
Odpowiedź:

Nick: ragetl - data: 2016-11-14 21:18:15
Powinna być odpowiedź: "Postanowienie" bo jeśli nieprawidłowości są nieusunięte w terminie to w drodze decyzji następuje WYCOFANIE a nie wstrzymanie. proszę przeczytać cały art.31
Odpowiedź:

Nick: ragetl - data: 2016-11-14 21:18:15
Powinna być odpowiedź: "Postanowienie" bo jeśli nieprawidłowości są nieusunięte w terminie to w drodze decyzji następuje WYCOFANIE a nie wstrzymanie. proszę przeczytać cały art.31
Odpowiedź:

Nick: TM - data: 2016-11-14 21:18:15
Powinna być odpowiedź: "Postanowienie lub decyzję" i byłaby jedyną prawidłową, bo postanowienie gdy daje możliwość usunięcia nieprawidłowości, a decyzję gdy niezgodności są zbyt wielkie. Trzeba czytać ze zrozumieniem, a nie tylko czytać!!!
Odpowiedź:

Nick: No - data: 2016-11-14 21:18:15
UWAGA: zgodnie z art. 31.1.1. powinno być POSTANOWIENIE
Odpowiedź:

Nick: Ing - data: 2016-11-14 21:18:15
Potwierdzam. Aktualnie odp. A jest prawidłowa
Odpowiedź:

Nick: Daniel - data: 2016-11-14 21:18:15
Z całą pewnością odpowiedź A. Dotyczy producenta a nie sprzedawcy
Odpowiedź:

Nick: agnes2 - data: 2016-11-14 21:18:15
odp A wg aktualnej ustawy
Odpowiedź:

Nick: roman - data: 2016-11-14 21:18:15
30.1.1 postanowienie wstrzymuje na jakis czas sprzedaz
Odpowiedź:

Nick: koowalik - data: 2016-11-14 21:18:15
Art. 31. 1. Właściwy organ, w wyniku kontroli u producenta albo importera, w przypadku stwierdzenia, że wyrób budowlany nie spełnia wymagań określonych w niniejszej ustawie, wydaje: 1) postanowienie nakazujące wstrzymanie wprowadzania do obrotu wyrobu budowlanego albo jego określonej partii, wyznaczając termin usunięcia określonych nieprawidłowości, albo 2) decyzję nakazującą wycofanie z obrotu wyrobu budowlanego albo jego określonej partii, albo 3) decyzję nakazującą ograniczenie udostępniania wyrobu budowlanego albo jego określonej partii użytkownikowi, konsumentowi i sprzedawcy.
Odpowiedź:

Nick: koowalik - data: 2016-11-14 21:18:15
Art. 31. 1. Właściwy organ, w wyniku kontroli u producenta albo importera, w przypadku stwierdzenia, że wyrób budowlany nie spełnia wymagań określonych w niniejszej ustawie, wydaje: 1) postanowienie nakazujące wstrzymanie wprowadzania do obrotu wyrobu budowlanego albo jego określonej partii, wyznaczając termin usunięcia określonych nieprawidłowości, albo 2) decyzję nakazującą wycofanie z obrotu wyrobu budowlanego albo jego określonej partii, albo 3) decyzję nakazującą ograniczenie udostępniania wyrobu budowlanego albo jego określonej partii użytkownikowi, konsumentowi i sprzedawcy.
Odpowiedź:

Nick: michwis - data: 2016-11-14 21:18:15
Rzeczywiście, odpowiedź A jest prawidłowa.
Odpowiedź:

Nick: bartolini - data: 2016-11-14 21:18:15
Art 31.1 pkt1 mówi wyraźnie,że w przypadku WSTRZYMANIA wprowadzania do obrotu mamy do czynienia z postanowieniem (przed nowelizacją była to faktycznie decyzja).
Odpowiedź:

Nick: michwis - data: 2016-11-14 21:18:15
Uważam że prawidłową odpowiedzią jest odpowiedź B. Wstrzymanie jest w formie decyzji. Pozostawia się organowi furtkę na ew. postanowienie w przypadku możliwości uzupełnienia ale jeśli mówimy już o finalnej odmowie jest ona w formie decyzji i to moim zdaniem nie ulega żadnej wątpliwości.Pytanie dotyczy właśnie tej finalnej odmowy ---->Art. 31a.1. W decyzji nakazującej wycofanie z obrotu wyrobu budowlanego albo jego określonej partii, o której mowa w art. 30 i art. 31, właściwy organ może nakazać odpowiednio producentowi, importerowi lub sprzedawcy odkupienie wyrobu na żądanie osób, które faktycznie nim władają.<-------
Odpowiedź:

Nick: kk - data: 2016-11-14 21:18:15
Proszę o weryfikację odpowiedzi w myśl art. 31 ust 1 pkt1 odpowiedz A
Odpowiedź:

Nick: piogn - data: 2016-11-14 21:18:15
odp A zgodnie z art.31.1, Dz.U.10.114.760 o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych
Odpowiedź:

Nick: Les - data: 2016-11-14 21:18:15
zgodnie z tym co niżej napisałem od 30.12.2010 decyzja wydawana jest: 1. przy nakazie wycofania z obrotu 2. przy nakazie ograniczenia udostępnienia wyrobu, natomiast w przypadku wstrzymania wprowadzania do obrotu - postanowienie; pytanie 991 sugeruje błędną odpowiedź ponieważ układane było zapewne przed wejściem n/w nowelizacji
Odpowiedź:

Nick: Desperados - data: 2016-11-14 21:18:15
Les, przeczytaj kolejne pytanie nr 991. I już masz odpowiedź.
Odpowiedź:

Nick: les - data: 2016-11-14 21:18:15
odp A; podpowiedź art.31.1.1; Dz.U.10.114.760, "Właściwy organ, w wyniku kontroli u producenta albo importera, w przypadku stwierdzenia, że wyrób budowlany nie spełnia wymagań określonych w niniejszej ustawie, wydaje: 1) postanowienie nakazujące wstrzymanie wprowadzania do obrotu wyro- bu budowlanego albo jego określonej partii, wyznaczając termin usu- nięcia określonych nieprawidłowości"
Odpowiedź:

Nick: lyps - data: 2016-11-14 21:18:15
Proszę o weryfikację odpowiedzi w myśl art. 31 ust 1 pkt1 odpowiedz A
Odpowiedź:Zgłoś
uwagi
Wpisz nr pytania Nick:  
enerpro © 2016