kask kask
Pytania - tester

Pytanie: 393 Następne pytanie
Stosowanie ogrzewania parowego w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi jest:
Akt prawny: [2] - ISAP;
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. JT Dz.U. 15.1422

Specjalność: A - P,W,PO,; Zakres: dla A, B, IS, IE - znajomość całości przepisów dla D,M,K,T,W- ogólna znajomość przedmiotu aktu prawnego
Uwagi:
Wasze uwagi:
Nick: Chris - data: 2016-11-14 21:18:15
real88 bredzisz :] Wg Art. 135.5: W pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi zabrania się stosowania ogrzewania parowego (...)
Odpowiedź:
Nick: real88 - data: 2011-05-08 00:32:08
odpowiedzi są nie do tego pytania
Odpowiedź: wg mnie są
Zgłość uwagi dla pytania nr 393 (w nowym oknie, możesz je później zamknąć)
enerpro © 2016