kask kask
Pytania - tester

Pytanie: 330 (PIIB-500!) Następne pytanie
Czy może być skanalizowana piwnica w budynku mieszkalnym położona poniżej poziomu, z którego nie jest możliwy krótkotrwale grawitacyjny spływ ścieków?
Akt prawny: [2] - ISAP;
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. JT Dz.U. 15.1422

Specjalność: A - P,W,PO,; Zakres: dla A, B, IS, IE - znajomość całości przepisów dla D,M,K,T,W- ogólna znajomość przedmiotu aktu prawnego
Uwagi:
Wasze uwagi:
Nick: Slawekbec - data: 2016-11-14 21:18:15
§ 124. Instalacja kanalizacyjna grawitacyjna w pomieszczeniach budynku, z których krótkotrwale nie jest możliwy grawitacyjny spływ ścieków, może być wykonana pod warunkiem zainstalowania zabezpieczenia przed przepływem zwrotnym ścieków z sieci kanalizacyjnej przez zastosowanie przepompowni ścieków, zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy dotyczącej projektowania przepompowni ścieków w kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków lub urządzenia przeciwzalewowego zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy dotyczącej urządzeń przeciwzalewowych w budynkach.
Odpowiedź:
Nick: krzych_w - data: 2016-11-14 21:18:15
kana używasz nieaktualnej wersji rozporządzenia, w nowej ten p-kt brzmi inaczej.
Odpowiedź:
Nick: kana - data: 2016-11-14 21:18:15
§ 124. Skanalizowanie piwnic i innych pomieszczen w budynku, położonych poniżej poziomu, z którego krótkotrwale nie jest możliwy grawitacyjny spływ ścieków, może być wykonane pod warunkiem zainstalowania w miejscach Πatwo dostępnych urzàdzeƒ przeciwzalewowych, o konstrukcji umożliwiajàcej ich szybkie zamkniecie ręczne lub samoczynne, a w budynkach użyteczności publicznej — zamknięcie samoczynne'' ewidentnie odp.c
Odpowiedź:
Nick: Ing - data: 2016-11-14 21:18:15
Pytanie jest aktualne, tylko odpowiedź jest błędna. Wg aktualnych przepisów prawidłowa jest odp. C.
Odpowiedź:
Nick: Dawid001 - data: 2016-11-14 21:18:15
paragraf 124 uległ zmianie i obecnie brzmi następująco: "Instalacja kanalizacyjna grawitacyjna w pomieszczeniach w budynku, z których krótkotrwale nie jest możliwy grawitacyjny spływ ścieków, może być wykonana pod warunkiem zainstalowania zabezpieczenia przed przepływem zwrotnym ścieków z sieci kanalizacyjnej przez zastosowanie przepompowni ścieków, zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy dotyczącej projektowania przepompowni ścieków w kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków lub urządzenia przeciwzalewowego zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy dotyczącej urządzeń przeciwzalewowych w budynkach."
Odpowiedź:
Nick: tojota - data: 2016-11-14 21:18:15
w normie PN-92_B-01707, w pkt 4.6 jest stwierdzenie, ze nalezy stosować zabezpieczenia przeciwzalewowe, a w przypadku konieczności "ciagłego" odprowadzania scieków- urzadzenia pompowe.
Odpowiedź:
Nick: tojota - data: 2016-11-14 21:18:15
natomiast paragraf ten faktycznie zmieniono w rozporzadzeniu 12.03.2003, co dowodzi jasno, ze nie ma co ufac bez zastrzezen rutyniarzom prowadzacym kursy :/
Odpowiedź:
Nick: tojota - data: 2016-11-14 21:18:15
C - tak podano nam na kursie, powołując się na § 124. "Skanalizowanie piwnic i innych pomieszczeń w budynku, położonych poniżej poziomu, z którego krótkotrwale nie jest możliwy grawitacyjny spływ ścieków, może być wykonane pod warunkiem zainstalowania w miejscach łatwo dostępnych urządzeń przeciwzalewowych, o konstrukcji umożliwiającej ich szybkie zamknięcie ręczne lub samoczynne, a w budynkach użyteczności publicznej - zamknięcie samoczynne."
Odpowiedź:
Zgłość uwagi dla pytania nr 330 (w nowym oknie, możesz je później zamknąć)
enerpro © 2016