kask kask
Pytania - tester

Pytanie: 916 Następne pytanie
Mapa, na której sporządza się projekt zagospodarowania działki lub terenu, może być powiększona lub pomniejszona:
Akt prawny: [24] - ISAP;
Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21.02.1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno - kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie. Dz.U.95.25.133

Specjalność: A - P,W,PO,; Zakres: znajomość całości przepisów
Uwagi:
Wasze uwagi:

Zgłość uwagi dla pytania nr 916 (w nowym oknie, możesz je później zamknąć)
enerpro © 2016