kask kask
Pytania - tester

Wasze uwagi:
Nick: Paweł - data: 2016-11-14 21:18:15
Aha jeszcze jedna uwaga, jak dotąd w każdym pytaniu odnośnie Prezesa URTiP powinien być Prezes UKE, jest to non stop mylone, nie wiem skąd wynika ta pomyłka, być może błąd, być może prawo sie zmieniło w tym względzie
Odpowiedź:
Nick: Paweł - data: 2016-11-14 21:18:15
ODP A - ART 46 ust 2 i 3. ...UST.3 - W decyzji, o której mowa w ust. 2, Prezes UKE może w szczególności: 1) określić maksymalne ceny usług albo 2) określić wymagany przedział cen usług ustalony na podstawie cen stosowanych na porównywalnych rynkach państw członkowskich...
Odpowiedź:
Zgłość uwagi dla pytania nr 1427 (w nowym oknie, możesz je później zamknąć)
enerpro © 2016