kask kask
Pytania - tester

Pytanie: 1474 Następne pytanie
Przy obliczaniu pali obciążonych siłą poziomą, wystających ponad poziom nasypu budowlanego (NB) wykonanego nad terenem pierwotnym, jako obliczeniowy poziom terenu przyjmuje się:
Akt prawny: [149] - ISAP;
Ustawa z dnia 23.07.2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Jednolity tekst Dz.U.14.1446 Zmiany: Dz.U.15.397art.27, Dz.U.15.774 art.8, Dz.U.15.1505 art.13

Specjalność: A - P,W,PO,; Zakres: znajomość przepisów wyłącznie: Rozdziały 1-4 Rozdział 7 Rozdział 9 Rozdział 11 Rozdział 13
Uwagi:
Wasze uwagi:
Nick: JB - data: 2016-11-14 21:18:15
To chyba nie dotyczy ochrony zabytków.
Odpowiedź:
Nick: kk - data: 2011-05-08 00:02:37
5.2. Obliczeniowy poziom terenu. Jako poziom obliczeniowy przyjmuje sie, w przypadku pali wystajacych ponad terenem, pierwotny poziom terenu, lub poziom nasypu budowlanego (NB) wykonanego nad terenem pierwotnym, a w przypadku zakonczenia pali poniej powierzchni terenu poziom podstawy oczepu zwienczajacego pale.
Odpowiedź: poprawione A 5.2
Zgłość uwagi dla pytania nr 1474 (w nowym oknie, możesz je później zamknąć)
enerpro © 2016