kask kask
Pytania - tester

Wasze uwagi:
Nick: Grzechoos - data: 2017-10-10 21:07:56
Pytanie nie aktualne. Zmieniona treść Art. 103 pkt. 1.
Odpowiedź:
Nick: Gnom - data: 2016-11-14 21:18:15
Odpowiedź A Art. 103.1
Odpowiedź:
Nick: Paweł - data: 2016-11-14 21:18:15
ODP A. Art. 103. 1. Przedsiębiorca wyznaczony, który obsługuje największą liczbę łączy abonenckich na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązany do świadczenia wszystkim użytkownikom publicznych sieci telefonicznych, w tym użytkownikom aparatów publicznych, usługi ogólnokrajowego spisu abonentów i usługi ogólnokrajowej informacji o numerach telefonicznych.
Odpowiedź:
Zgłość uwagi dla pytania nr 1385 (w nowym oknie, możesz je później zamknąć)
enerpro © 2016