kask kask
Pytania - tester

Wasze uwagi:
Nick: raafaal76 - data: 2016-11-14 21:18:15
par. 22.1 Dz.U.13.640 Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie
Odpowiedź:
Nick: piechu - data: 2016-11-14 21:18:15
par 22, ust.1 - odpowiedz C
Odpowiedź:
Zgłość uwagi dla pytania nr 462 (w nowym oknie, możesz je później zamknąć)
enerpro © 2016