kask kask
Pytania - tester

Pytanie: 738 Następne pytanie
Wzniesienie spodu konstrukcji wiaduktu kolejowego nad niweletą drogi niepublicznej powinno być nie mniejsze niż:
Akt prawny: [13] - ISAP;
Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10.09.1998 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie Dz.U.98.151.987 Zmiany: Dz.U.14.867 par.1

Specjalność: D - P,W,; Zakres: dla K - znajomość całości przepisów, dla pozostałych - ogólna znajomość przedmiotu aktu prawnego wyłącznie w zakresie: Dział I - całość Dział II -rozdz. 1 i 2 Dział III-rozdz. 5,9, 10 (dla M tylko 9) Dział IV - rozdz. 4 i 8 Dział V - rozdz. 3 Dział VI - rozdz. 1,2,3 i 4 Dział VIII -całość
Uwagi:
Wasze uwagi:
Nick: irving - data: 2017-05-16 20:06:47
wg mnie przepisy nie określają- w rozporządzeniu jest tylko mowa o świetle wiaduktów na drogami publicznymi- par. 50.2.
Odpowiedź:
Nick: roman - data: 2016-11-14 21:18:15
50.2
Odpowiedź:
Zgłość uwagi dla pytania nr 738 (w nowym oknie, możesz je później zamknąć)
enerpro © 2016