kask kask
Pytania - tester

Pytanie: 1803 (PIIB-500!) Następne pytanie
W pomieszczeniach do ogrzewania się pracowników, o powierzchni niemniejszej niż 8 m2 na każdego pracownika najliczniejszej zmiany, powinno przypadać co najmniej:
Akt prawny: [69] - ISAP;
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Jednolity tekst Dz.U.03.169.1650 Zmiany:Dz.U.07.49.330 par.1, Dz.U.08.108.690 par.1, Dz.U.11.173.1034 par.1

Specjalność: D - P,W,PO,WO,; Zakres: znajomość całości przepisów
Uwagi:
Wasze uwagi:

Zgłość uwagi dla pytania nr 1803 (w nowym oknie, możesz je później zamknąć)
enerpro © 2016