kask kask
Pytania - tester

Pytanie: 1963 (PIIB-500!) Następne pytanie
Światło przepustu tymczasowego usytuowanego na drodze klasy A, S, GP pinno być zaprojektowane dla wartości prawdopodobieństwa p:
Akt prawny: [16] - ISAP;
Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30.05.2000r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie. Dz.U.00.63.735 Zmiany: Dz.U.10.65.408 par1, Dz.U.12.608 par.1, Dz.U.13.528 par.1, Dz.U.14.858 par.1, Dz.U.15.331 par.1

Specjalność: D - P,W,PO,WO,; Zakres: dla specjalności D i M - znajomość całości przepisów dla pozostałych specjalności - ogólna znajomość przedmiotu aktu prawnego
Uwagi:
Wasze uwagi:
Nick: Microbi - data: 2016-11-14 21:18:15
3 %
Odpowiedź:
Zgłość uwagi dla pytania nr 1963 (w nowym oknie, możesz je później zamknąć)
enerpro © 2016