kask kask
Pytania - tester

Pytanie: 769 Następne pytanie
Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie dotyczą:
Akt prawny: [14] - ISAP;
Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.03.1999r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. t.j.: Dz.U.16.124

Specjalność: D - P,W,PO,WO,; Zakres: dla specjalności D i M - znajomość całości przepisów dla pozost. spec. - ogólna znajomość przedmiotu aktu prawnego
Uwagi:
Wasze uwagi:
Nick: roman - data: 2016-11-14 21:18:15
i 1.1
Odpowiedź:
Zgłość uwagi dla pytania nr 769 (w nowym oknie, możesz je później zamknąć)
enerpro © 2016