kask kask
Pytania - tester

Wasze uwagi:
Nick: Paweł - data: 2016-11-14 21:18:15
ODP A. Art. 154. 1. Urządzenia radiowe, wobec których państwa członkowskie stosują ograniczenia w zakresie wprowadzania ich do obrotu lub oddawania do użytku ze względu na pracę urządzenia w zakresie częstotliwości, których wykorzystanie nie zostało zharmonizowane na terytorium tych państw, stanowią urządzenia klasy 2 i przed wprowadzeniem do obrotu lub oddaniem do użytku powinny być oznakowane znakiem ostrzegawczym przez producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela.
Odpowiedź:
Zgłość uwagi dla pytania nr 1410 (w nowym oknie, możesz je później zamknąć)
enerpro © 2016