kask kask
Pytania - tester

Pytanie: 1786 (PIIB-500!) Następne pytanie
Uzgodnione usytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu nanoszone jest na:
Akt prawny: [56] - ISAP;
Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2.04.2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej. Dz.U.01.38.455

Specjalność: D - P,W,PO,WO,; Zakres: dla A,Kb,D,M,IS,IE - ogólna znajomość przedmiotu aktu prawnego dla K,W,T - znajomość całości przepisów
Uwagi:
Wasze uwagi:
Nick: Kvba - data: 2018-05-05 17:02:19
przywołany akt prawny nie jest wymieniony dla żadnej z specjalności w 2018r wiosna
Odpowiedź:
Nick: vaskezz - data: 2016-11-14 21:18:15
Według książki Mirosława Giera "Pytania i Testy Egzaminacyjne" wydanie 11 prawidłową odpowiedzią jest odpowiedź C
Odpowiedź:
Zgłość uwagi dla pytania nr 1786 (w nowym oknie, możesz je później zamknąć)
enerpro © 2016