kask kask
Pytania - tester

Pytanie: 537 Następne pytanie
Przejazdy kolejowe kategorii E to:
Akt prawny: [5] - ISAP;
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20.10.2015 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie. Dz.U.15.1744

Specjalność: IE - P,W,; Zakres: dla specjalności D,M,K znajomość całości przepisów dla specjalności T,IS i IE - ogólna znajomość przedmiotu aktu prawnego
Uwagi:
Wasze uwagi:
Nick: Kuba - data: 2018-05-03 17:08:48
użytku niepublicznego to "F", dobra odpowiedź to odp. C
Odpowiedź:
Nick: Kuba - data: 2018-05-03 17:08:38
użytku niepublicznego to "F", dobra odpowiedź to odp. C
Odpowiedź:
Nick: Cofeina - data: 2016-11-14 21:18:15
Prawidłowa odpowiedź winna brzmieć C: "przejazdy i przejścia użytku niepublicznego"
Odpowiedź:
Zgłość uwagi dla pytania nr 537 (w nowym oknie, możesz je później zamknąć)
enerpro © 2016