kask kask
Pytania - tester

Pytanie: 1470 Następne pytanie
Nośność fundamentów na palach należy obliczać przenosząc całe obciążenie fundamentu wraz z jego ciężarem własnym:
Akt prawny: [149] - ISAP;
Ustawa z dnia 23.07.2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Jednolity tekst Dz.U.14.1446 Zmiany: Dz.U.15.397art.27, Dz.U.15.774 art.8, Dz.U.15.1505 art.13

Specjalność: IE - P,W,PO,WO,; Zakres: znajomość przepisów wyłącznie: Rozdziały 1-4 Rozdział 7 Rozdział 9 Rozdział 11 Rozdział 13
Uwagi:
Wasze uwagi:
Nick: PST - data: 2016-11-14 21:18:15
Norma: PN-83/B-02482 „Fundamenty budowlane. Nośność pali i fundamentów palowych”. pkt. 3.1. Podstawowa zasada. Nosnosc fundamentów na palach należy obliczac przenoszac całe obciążenie fundamentu wraz z jego ciężarem własnym wyłacznie na pale, bez udziału oczepu zwieńczającego pale.
Odpowiedź:
Nick: PST - data: 2016-11-14 21:18:15
Norma: PN-83/B-02482 „Fundamenty budowlane. Nośność pali i fundamentów palowych”. pkt. 3.1. Podstawowa zasada. Nosnosc fundamentów na palach należy obliczac przenoszac całe obciążenie fundamentu wraz z jego ciężarem własnym wyłacznie na pale, bez udziału oczepu zwieńczającego pale.
Odpowiedź:
Nick: Tanatos - data: 2016-11-14 21:18:15
Ustawa z dnia 23.07.2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami a pytania o nośności fundamnetów?
Odpowiedź:
Nick: kk - data: 2011-05-07 23:52:00
3.1. Podstawowa zasada. Nosnosc fundamentów na palach naley obliczac przenoszac całe obciaenie fundamentu wraz z jego ciearem własnym wyłacznie na pale, bez udziału oczepu zwienczajacego pale.
Odpowiedź: poprawione B, podpowiedź 3.1
Zgłość uwagi dla pytania nr 1470 (w nowym oknie, możesz je później zamknąć)
enerpro © 2016