kask kask
Pytania - tester

Pytanie: 359 Następne pytanie
W zabudowie jednorodzinnej odległość pokryw i wylotów wentylacji ze zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe o pojemności do 10 m3, od okien i drzwi zewnętrznych do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi powinna wynosić:
Akt prawny: [2] - ISAP;
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. JT Dz.U. 15.1422

Specjalność: IE - P,W,PO,WO,; Zakres: dla A, B, IS, IE - znajomość całości przepisów dla D,M,K,T,W- ogólna znajomość przedmiotu aktu prawnego
Uwagi:
Wasze uwagi:
Nick: banan - data: 2016-11-14 21:18:15
wg mnie pytanie to nie obowiązuje dla branży drogowej dot uprawnień wykonawczych
Odpowiedź:
Zgłość uwagi dla pytania nr 359 (w nowym oknie, możesz je później zamknąć)
enerpro © 2016