kask kask
Pytania - tester

Pytanie: 925 (PIIB-500!) Następne pytanie
Czy osoba posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania w ograniczonym zakresie w specjalności architektonicznej może projektować budynki jednorodzinne (wg ustawy Prawo budowlane z 1994 r.)?
Akt prawny: [25] - ISAP;
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11.09.2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Dz.U.14.1278

Specjalność: IE - P,W,PO,WO,; Zakres: znajomość całości przepisów
Uwagi:
Wasze uwagi:
Nick: harymsciciel - data: 2016-11-14 21:18:15
podpowiedź: par 11.2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014
Odpowiedź:
Nick: toska - data: 2016-11-14 21:18:15
w pytaniu pomyłka w jednostce. Powinno być 1000 m3 a nie 1000 m2
Odpowiedź:
Nick: brad pit - data: 2016-11-14 21:18:15
1000m3 powinno być
Odpowiedź:
Zgłość uwagi dla pytania nr 925 (w nowym oknie, możesz je później zamknąć)
enerpro © 2016