kask kask
Pytania - tester

Wasze uwagi:
Nick: Karlos - data: 2016-11-14 21:18:15
Art. 140 został uchylony, pytanie jest nieaktualne.
Odpowiedź:
Nick: Paweł - data: 2016-11-14 21:18:15
ODP A, Art. 140. 1. Właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości jest obowiązany umożliwić operatorom oraz podmiotom, o których mowa w art. 4 pkt 1, 2, 4, 5 i 8, instalowanie na nieruchomości urządzeń telekomunikacyjnych, przeprowadzanie linii kablowych pod, na albo nad nieruchomością oraz umieszczanie tabliczek informacyjnych o urządzeniach, a także ich eksploatację i konserwację, jeżeli nie uniemożliwia to racjonalnego korzystania z nieruchomości.
Odpowiedź:
Zgłość uwagi dla pytania nr 1401 (w nowym oknie, możesz je później zamknąć)
enerpro © 2016