kask kask
Pytania - tester

Wasze uwagi:
Nick: Marcela - data: 2018-09-25 21:34:12
okres 3 lat, licząc od ostatniego dnia roku kalendarzowego, w którym transakcja została dokonana, nawet jeżeli w międzyczasie zaprzestali wykonywania działalności gospodarczej albo naukowej oraz udostępniać ją na żądanie właściwych organów.
Odpowiedź: Podstawa prawna: "przechowywać dokumentację, o której mowa w pkt 6 i 7, przez co najmniej 10 lat, licząc od ostatniego dnia roku kalendarzowego, w którym transakcja została dokonana"
Zgłość uwagi dla pytania nr 1867 (w nowym oknie, możesz je później zamknąć)
enerpro © 2016