kask kask
Pytania - tester

Pytanie: 17 (PIIB-500!) Następne pytanie
Kierownik budowy, który dopuścił się czynu podlegającego odpowiedzialności zawodowej w budownictwie w trybie ustawy Prawo budowlane może być pociągnięty do odpowiedzialności zawodowej jeżeli od dnia zakończenia robót budowlanych na której ten czyn popełnił upłyneło nie więcej niż:
Akt prawny: [1] - ISAP;
Ustawa z dnia 07.07.1994 r. – Prawo budowlane. t.j.: Dz. U.16.290

Specjalność: IS - P,W,PO,WO,; Zakres: znajomość całości przepisów
Uwagi:
Wasze uwagi:

Zgłość uwagi dla pytania nr 17 (w nowym oknie, możesz je później zamknąć)
enerpro © 2016