kask kask
Pytania - tester

Wasze uwagi:
Nick: Paweł - data: 2016-11-14 21:18:15
ODP A ART Art. 81. 1. Zestaw usług telekomunikacyjnych, jakie powinny być dostępne dla wszystkich użytkowników końcowych stacjonarnych publicznych sieci telefonicznych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z zachowaniem wymaganej jakości i po przystępnej cenie, stanowi usługę powszechną. 2. Usługę, o której mowa w ust. 1, świadczy przedsiębiorca telekomunikacyjny wyznaczony, zgodnie z art. 82 albo art. 83, do świadczenia usługi powszechnej albo poszczególnych usług wchodzących w jej skład, zwany dalej "przedsiębiorcą wyznaczonym".
Odpowiedź:
Zgłość uwagi dla pytania nr 1431 (w nowym oknie, możesz je później zamknąć)
enerpro © 2016