kask kask
Pytania - tester

Pytanie: 423 Następne pytanie
Samoczynne urządzenia oddymiające należy stosować w garażu zamkniętym o powierzchni całkowitej przekraczającej:
Akt prawny: [2] - ISAP;
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. JT Dz.U. 15.1422

Specjalność: IS - P,W,PO,WO,; Zakres: dla A, B, IS, IE - znajomość całości przepisów dla D,M,K,T,W- ogólna znajomość przedmiotu aktu prawnego
Uwagi:
Wasze uwagi:
Nick: świerkó - data: 2018-02-03 17:17:35
Nowe brzmienie zapisu z tego roku to: W strefie pożarowej garażu zamkniętego należy stosować instalację wentylacji oddymiającej uruchamianą za pomocą systemu wykrywania dymu, w przypadku gdy ta strefa nie posiada bezpośredniego wjazdu lub wyjazdu z budynku lub gdy jej powierzchnia przekracza 1500 m2. Zatem można nie stosować oddymiania garażu przekraczającego 1500m2 jeżeli będzie podzielony na strefy pożarowe i każda strefa będzie miała wjazd.
Odpowiedź:
Zgłość uwagi dla pytania nr 423 (w nowym oknie, możesz je później zamknąć)
enerpro © 2016