kask kask
Pytania - tester

Pytanie: 883 Następne pytanie
Sposób skompletowania i oprawienia projektu budowlanego:
Akt prawny: [20] - ISAP;
Rozporządzenie Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. Dz.U.12.462 Zmiany: Dz.U.13.762par.1 , Dz.U.15.1554 par. 1

Specjalność: IS - P,W,PO,WO,; Zakres: dlaA.Kb,D,M,W,IS,IE- znajomość całości przepisów dla K i T: P i PO - znajomość całości przepisów W i WO - ogólna znajomość przedmiotu aktu prawnego
Uwagi:
Wasze uwagi:

Zgłość uwagi dla pytania nr 883 (w nowym oknie, możesz je później zamknąć)
enerpro © 2016