kask kask
Pytania - tester

Pytanie: 504 Następne pytanie
Szerokość stref kontrolowanych, których linia środkowa pokrywa się z osią gazociągu niskiego ciśnienia powinna wynosić:
Akt prawny: [4] - ISAP;
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie. Dz.U.13.640

Specjalność: IS - P,W,PO,WO,; Zakres: dla IS - znajomość całości przepisów dla IE - w zakresie dotyczącym elektryki
Uwagi:
Wasze uwagi:
Nick: raafaal76 - data: 2016-11-14 21:18:15
Podpowiedź: par. 10 ust. 6 pkt 1 Dz.U.13.640
Odpowiedź:
Zgłość uwagi dla pytania nr 504 (w nowym oknie, możesz je później zamknąć)
enerpro © 2016