kask kask
Pytania - tester

Pytanie: 1707 (PIIB-500!) Następne pytanie
Wg warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych z drogami publicznymi, rogatki zamykające przejazd na okres przejeżdżania pojazdu szynowego
Akt prawny: [5] - ISAP;
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20.10.2015 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie. Dz.U.15.1744

Specjalność: IS - P,W,; Zakres: dla specjalności D,M,K znajomość całości przepisów dla specjalności T,IS i IE - ogólna znajomość przedmiotu aktu prawnego
Uwagi:
Wasze uwagi:

Zgłość uwagi dla pytania nr 1707 (w nowym oknie, możesz je później zamknąć)
enerpro © 2016