kask kask
Pytania - tester

Pytanie: 649 Następne pytanie
Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe określone Rozporządzeniem MTiGM z dn. 10.09.1998 r. mają zastosowanie do:
Akt prawny: [13] - ISAP;
Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10.09.1998 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie Dz.U.98.151.987 Zmiany: Dz.U.14.867 par.1

Specjalność: IS - P,W,; Zakres: dla K - znajomość całości przepisów, dla pozostałych - ogólna znajomość przedmiotu aktu prawnego wyłącznie w zakresie: Dział I - całość Dział II -rozdz. 1 i 2 Dział III-rozdz. 5,9, 10 (dla M tylko 9) Dział IV - rozdz. 4 i 8 Dział V - rozdz. 3 Dział VI - rozdz. 1,2,3 i 4 Dział VIII -całość
Uwagi:
Wasze uwagi:
Nick: Luke80 - data: 2016-11-14 21:18:15
Art 2 i 3.2
Odpowiedź:
Nick: MT - data: 2016-11-14 21:18:15
Atr. 2
Odpowiedź:
Zgłość uwagi dla pytania nr 649 (w nowym oknie, możesz je później zamknąć)
enerpro © 2016