kask kask
Pytania - tester

Pytanie: 1464 Następne pytanie
Czym może być wywołane tarcie negatywne (ujemne) gruntu?
Akt prawny: [149] - ISAP;
Ustawa z dnia 23.07.2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Jednolity tekst Dz.U.14.1446 Zmiany: Dz.U.15.397art.27, Dz.U.15.774 art.8, Dz.U.15.1505 art.13

Specjalność: IS - P,W,PO,WO,; Zakres: znajomość przepisów wyłącznie: Rozdziały 1-4 Rozdział 7 Rozdział 9 Rozdział 11 Rozdział 13
Uwagi:
Wasze uwagi:
Nick: PST - data: 2016-11-14 21:18:15
PN-B-02482_1983 .Fundamenty budowlane.Nośność pali i fundamentów palowych pkt. 2.2.6
Odpowiedź:
Nick: Adamo - data: 2016-11-14 21:18:15
To nie jest pytanie z ustawy o ochronie zabytków.
Odpowiedź:
Nick: roman - data: 2016-11-14 21:18:15
2.2.6.
Odpowiedź:
Nick: kk - data: 2011-05-07 23:52:00
c
Odpowiedź: poprawione
Nick: kk - data: 2011-05-08 01:19:22
Może ono wystapic w nastepujacych przypadkach: a) pal jest wprowadzony w warstwy nosne przez warstwy gruntów nieskonsolidowanych lub luzno usypanych (np. torfy, namuły, grunty spoiste o IL ³ 0,75, grunty niespoiste o ID £ 0,2 i swieże nasypy), które ulegaja osiadaniom pod wpływem własnego cieżaru,
Odpowiedź:
Zgłość uwagi dla pytania nr 1464 (w nowym oknie, możesz je później zamknąć)
enerpro © 2016