kask kask
Pytania - tester

Pytanie: 755 Następne pytanie
Jakie najmniejsze promienie łuków kołowych winny wynosić na szlakach wąskotorowych kategorii I?
Akt prawny: [13] - ISAP;
Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10.09.1998 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie Dz.U.98.151.987 Zmiany: Dz.U.14.867 par.1

Specjalność: IS - P,W,; Zakres: dla K - znajomość całości przepisów, dla pozostałych - ogólna znajomość przedmiotu aktu prawnego wyłącznie w zakresie: Dział I - całość Dział II -rozdz. 1 i 2 Dział III-rozdz. 5,9, 10 (dla M tylko 9) Dział IV - rozdz. 4 i 8 Dział V - rozdz. 3 Dział VI - rozdz. 1,2,3 i 4 Dział VIII -całość
Uwagi:
Wasze uwagi:
Nick: JU - data: 2016-11-14 21:18:15
To pytanie obowiązuje tylko K - Odpowiedź jest w rozdziale 5, Dział IV
Odpowiedź:
Zgłość uwagi dla pytania nr 755 (w nowym oknie, możesz je później zamknąć)
enerpro © 2016