kask kask
Pytania - tester

Pytanie: 254 (PIIB-500!) Następne pytanie
Wysokość pomieszczeń technicznych i gospodarczych nie powinna być mniejsza niż:
Akt prawny: [2] - ISAP;
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. JT Dz.U. 15.1422

Specjalność: IS - P,W,PO,WO,; Zakres: dla A, B, IS, IE - znajomość całości przepisów dla D,M,K,T,W- ogólna znajomość przedmiotu aktu prawnego
Uwagi:
Wasze uwagi:
Nick: Piotr - data: 2016-11-14 21:18:15
par.97 ust.1
Odpowiedź:
Nick: johnyboy - data: 2016-11-14 21:19:35
Skrypt dla tego pytania nie podaje która odpowiedz jest prawidłowa
Odpowiedź:
Zgłość uwagi dla pytania nr 254 (w nowym oknie, możesz je później zamknąć)
enerpro © 2016